Reservation, Nässjö kommunfullmäktige den 28.1.1999, angående ärende 11, "Alkohol- och drogpolitiskt program"

När det Alkohol- och drogpolitiska programmet diskuterades och beslutades i fullmäktige, yrkade SAFE att få med följande tillägg i programmet;

"Kommunens representation skall ske utan alkoholdrycker."

I programmet talas om vikten att ta personligt ansvar och insatser till förmån för återhållsamma alkoholvanor. Samtidigt ställs krav på föreningar att inte servera alkohol vid interna och offentliga möten där ungdom deltar.

SAFE menar att om många ska ta intryck av kommunens ambitioner i programmet att minska alkoholkonsumtionen med 25 % så skall kommunen gå före med gott exempel och avstå från alkoholdrycker i samband med representation i alla sammanhang.

När man representerar kommunen så arbetar man och när man arbetar så ska man vara nykter.

Fullmäktiges majoritet röstade vid omröstningen mot vårt, som vi tycker välmotiverade förslag, och vi reserverar oss därför till förmån för vårt yrkande.

SAFE:s fullmäktigegrupp

gm

 

Pelle Månsson