RESERVATION

Budget 1999 och flerårsplan 2000-2001

Vi reserverar oss till förmån för våra förslag till budget och flerårsplan. Våra viktigaste krav, som vi tog upp till omröstning var:

- 700.000 kronor ytterligare till färdtjänsten, så att resorna kan göras på den enskildes villkor.

- 4.000.000 kronor i ökat anslag till barn och utbildningsnämnden, så att ingen nedskärning sker mellan 1998 och 1999.

- 6.000.000 kronor för att inrätta ytterligare 20 tjänster inom sjukhem, gruppboende och övrig hemtjänst inklusive en tredje nattpatrull.

- 1.400.000 kronor till 5 nya tjänster inom bland annat boende, korttidsvistelse och daglig verksamhet för utvecklingsstörda.

- 1.000.000 kronor för att förbättra förhållanden för barn och ungdomar.

Dessa pengar behövs för att förebygga problem, som kommer av nedskärningspolitiken. Det är inte så att underlåtenhet att satsa de pengar vi föreslår innebär en besparing med samma summa. Det är vår erfarenhet att tidigare års snäva budgetar överskridits. Det kan lika gärna bli så att den nedskärning som kommunfullmäktige beslutat om i och med budgetbeslutet innebär problem och skapar oro bland många, som på sikt kan kosta dessa summor eller mer.

Nässjö 3/12 -98

för SAFE

 

Uno Kenstam

Pelle Månsson Anders Hansen Bernt Hultberg Wilhelm Brüggemann Nils Sjöstedt Eva-Lill Brännström Thomas Erixzon Marianne Broman (x) Anna Holmqvist

(x) Marianne Bromans reservation gäller alla SAFEs förslag utom förslaget att ta bort de 500 tkr till millenniumstaty