RESERVATION

Kommunfullmäktige 27/4 -99

 

 

Moderaternas motion om verksamheter i egen regi

Skälet till att SAFE yrkat att moderaternas motion om egenregi-verksamhet i Nässjö kommun skall avslås beror på att vi har en i stort sett diametralt motsatt syn på entreprenadverksamhet i kommunen. Vi menar att det endast är i yttersta undantag och om det inte finns några andra möjligheter som privata entreprenörer skall användas i kommunala sammanhang.

Vi tycker i motsats till Karl-Gustav Högberg att det är bra att inhämtning av hushållsavfall sköts i egen regi och vi vill att hela återvinningsverksamheten skall bedrivas på detta sätt.

Vi vill utöka den kommunala verksamheten i olika sammanhang och tycker att det kommunala affärsverket NAV AB (Nässjö Affärsverk AB) ska ha möjlighet att bedriva kommunal uppdragsverksamhet som direkt konkurrerar med privata entreprenörer.

 

Nässjö 2/5 -99

för SAFE

Pelle Månsson