Marianne Broman

RESERVATION

Kommunfullmäktige 28/5 -98

Svar på motion om utbyggnad av Handskerydshallen och Sporthallen

Vi reserverar oss emot att Sporthallen nu utvecklas till matcharena.

Sedan länge finns behov av att utreda det totala "hallbehovet", då många önskemål finns och det är trångt i vissa hallar. Med det beslut som nu tagits ökar snedbelastningen.

Först inventering av det samlade behovet och sedan genomgång av önskemål. Därefter prioritering av vad som är mest angeläget och var eventuella ombyggnationer ska göras. Detta är rätt ordning och något som borde gjorts för länge sedan. Om detta arbete påbörjats när frågan aktualiserades hade det idag funnits ordentliga underlag för beslut.

 

För SAFEs fullmäktigegrupp

Nässjö 1/6 -98