Aktiveringen inom äldreomsorgen – hur fungerar den idag?


 

De träffpunkter för aktivering som finns idag är inte samma sorts aktivering som lades ner 2004. Den personal som då hade aktivering kostade 3,6 miljoner kronor om året. Personalen planerade och genomförde aktiviteter på del av sin tjänst, men hade också hand om serveringsköken. Längre tillbaka hade aktiveringen också vävstolar, bordsvävstolar, m.m. 

 

Den aktivering i form av träffpunkter som nu byggts upp på olika äldreboenden kostar ca 1,4 miljoner per år. Den är kostnadsfri för de äldre att använda och även öppen för de som inte bor på något av kommunens äldreboenden.

 

Vi kan sakta men säkert utveckla den verksamheten ytterligare. I dagens kristider måste vi dock lägga all kraft på att upprätthålla en god omvårdnad av de äldre som har störst behov och är mest funktionshindrade.

 

Aktiveringen som byggts ut efter valet är träffpunkter på Björkliden i Anneberg, Malmåkra i Malmbäck, Forsbacka i Forserum och Parkgården, Brinellgården och Sturegården i Nässjö. Där erbjuds aktivering vid minst två tillfällen per vecka och ambitionen är att få till ytterligare aktiveringsträffar.

Därutöver är det bl.a. på Parkgården någon gång varje månad både bingospel och våffelbakning. Dessa aktiviteter är öppna både för boende och kringboende. För varje månad trycks ett program upp med aktuell aktivering.

 

En normal vecka på våra träffpunkter innehåller idag 6 – 8 timmars aktivering. De veckor som det är våffelbakning, bingo, påskfest, julfest, sommarfest eller andra program är antalet timmar högre.

 

Särskilda boenden med bemanning dygnet runt finns i alla kommundelar. Här finns aktivering vid flera tillfällen i veckan - på något ställe varje vardag. Aktiveringen är både individuell och i grupp beroende på behov. Omsorgsnämnden har nu lagt 300 tkr på att få utomstående att medverka vid denna aktivering.

 

*

 

I valprogrammet från 2006 står att SAFE kräver: ”Bemannad aktivering på kommunens seniorboenden för fysisk träning, mental stimulans och social gemenskap. Aktiveringen görs tillgänglig även för äldre som har sin bostad utanför seniorboendena”.