Så kan du påverka kommunens politik!

 

Allmänhetens frågestund.

På fullmäktiges möten i januari och augusti kan man lämna in frågor som politikerna sen besvarar på sammanträdet. Frågan skall vara skriftlig och lämnas in minst en vecka i förväg så att ett svar hinner bli klart. Den som skrivit frågan kan själv få läsa upp den och debattera den i fullmäktige. Fotnot: Allmänhetens frågestund fanns ett tag på 1990-talet – och återinfördes 2008 sedan SAFE lagt en motion om detta.

 

Medborgarförslag.

Kommuninvånare kan också skriva egna förslag och skicka dessa till kommunen. De behandlas då i den nämnd förslaget riktar sig till. När nämnden tagit beslut om förslaget skickas sedan svaret till förslagsställaren.

Fotnot: SAFE vill att medborgarförslag även skall kunna ställas till fullmäktige – detta blev dock nedröstat av övriga partier innan valet 2006.

 

Fråga dina politiker.

På kommunens internetsida kan man – anonymt om man så vill – ställa frågor till kommunens olika partier. Någon från respektive parti svarar då skriftligt och svaret liksom finns att läsa på hemsidan.

 

Överklaga beslut.

Alla överklaganden ska vara skriftliga och inskickade senast tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Efter tre veckor har beslutet i de flesta fall vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.

 

Mer om allt detta finns att läsa på kommunens hemsida www.nassjo.se.

 

Ta gärna kontakt med SAFE!

SAFEs adress: c/o Uno Kenstam, Västanbogatan 1B, 571 33 Nässjö

Postgirot är 492 47 99 – 2. Medlemsavgiften är 50 kr/år.

Besöksadress: Kyrkogatan 7, Nässjö. Internet: www.safe-nassjo.nu

Partilokalen är öppen säkrast sönd. 11:00-13:00

Du kan ringa: Uno Kenstam 51 14 42, Anders Hansen 070-569 2150,

Pelle Månsson 154 91, Bernt Hultberg 176 83, Marianne Broman

51 15 41, Johnny Lundh 750 75, Inger Samuelsson 735 44,

Wille Brüggemann 732 71.