De sämst ställda drabbas värst av högerregeringens politik!

 


Regeringens skattepolitik har medfört att pensionerna får bära en större skattebörda än den arbetande delen av befolkningen. Helt rått och cyniskt tar man från de medellösa och delar ut till de rikaste grupperna. De fattigaste hamnar ofta i ett fruktansvärt utanförskap.

 

För pensionärerna har t.ex. basbeloppet inte höjts på flera år medan de som arbetar har fått sina lönehöjningar. Makteliterna har fått sina löner höjda med 100-tals procent och dessutom rikhaltiga pensionsavtal och fallskärmar.

 

Så här fungerar klassamhället! Man tar från de fattiga och ger till de rika! Pensionen är ju en uppskjuten lön som skall förvaltas på bästa sätt av stat och kommun. Att förminska denna lön är inget annat än bedrägeri mot folket.

 

Pensionärerna har lika höga hyror, mat- och bensinkostnader m.m. som andra i samhället. Det är djupt kränkande för främst låglöne- och fattigpensionärer att dessa nu får betala MER i skatt än människor i arbete.

 

De största skattelättnaderna har naturligtvis de högst avlönade fått. Förmögenhetsbeskattningen har avskaffats och den ändrade fastighetsskatten har framför allt gynnat de rika med villor i orter som Danderyd och Vellinge. Nässjös villaägare betalar däremot ungefär samma fastighetsskatt som tidigare.

 

Högerregeringen chockhöjde snabbt avgiften till A-kassan. Denna tillfördes mellan 15 till 20 miljarder som egentligen inte behövdes för att täcka kostnaderna.

 

Överbeskattningen gjorde att dessa miljarder gick in i den allmänna statsbudgeten och kunde finansiera borttagandet av förmögenhetsskatten och införandet av skattefinansierade tjänster åt överklassen.

 

I mars 2008 hade 470 000 personer lämnat A-kassan. De flesta ansåg sig inte ha råd att vara kvar längre. Så bygger man upp en arbetskraftsreserv utan skydd, att användas vid dumpning av arbetsmarknaden.

 

Allt verkar ingå i en långsiktig strategi för att försvaga den arbetande befolkningens kamp för rimliga villkor. Vi måste vägra att anpassa oss till detta. Mycket av det vi upplever av likriktning, övervakning och individualisering är medvetet styrt och planerat av högerkrafterna.

 

Det är hög tid att kräva en rättvis skattepolitik, återställande av arbetslöshets- och sjukersättningar, höjda pensioner och kortare arbetstider utan löneavdrag.