Ekonomisk kris i världen orsakar nedskärningar i Nässjö kommun


 


Den globala ekonomin har drabbats av den värsta depressionen sedan 1930-talet. De s.k. ”marknadskrafterna” klarar inte av att lösa problemen på egen hand; nu ropar banker och företag efter hjälp från staten. Som vanligt får skattebetalarna stå för notan medan de som orsakat krisen berikar sig själva med höga bonusar, stora pensioner, svindlande löner och vidlyftiga fallskärmsavtal.

 

Den borgerliga regeringen i Sverige har inte gett inte kommuner och landsting tillräckligt med stöd. Men rika och förmögna fått behålla de stora skattesänkningar som genomfördes 2007 och 2008. Man gjorde då skattesänkningar för ca 80 miljarder kronor! Pengarna hade nu behövts bättre inom skolan, omsorgen och sjukvården.

 

För att klara en hygglig verksamhet höjde SAFE, S och V den kommunala skattesatsen med 35 öre i 2009 års budget. Detta gav ca 17 miljoner kronor mer i den kommunala kassan.

 

Den ekonomiska världskrisen har senare förvärrats. Nässjö kommun drabbas genom att skatteintäkterna blir lägre än väntat, enligt de prognoser som kommit. Kommunens nämnder och förvaltningar har fått dra ner på sina utgifter med ytterligare 1,5 % jämfört med den budget som det beslutades om i november.

 

Detta har medfört drastiska nedskärningar i flera nämnder och förvaltningar. Det har skett omflyttningar inom omsorgen som berört bl.a. Grindhem i Flisby och Sandsjövik i N. Sandsjö. Bokbussen är på väg att läggas ner. Mycket av den förebyggande missbrukarvården har försvunnit.

 

2010 kan det bli 60 miljoner lägre skatteintäkter än tidigare beräknat. Ökar inte den borgerliga regeringen stödet till kommunerna drabbas Nässjö av fler nedskärningar.

 

Har då det som beslutats varit det ”minst dåliga” i en besvärlig ekonomisk situation? Det har varit protester och överklaganden mot nedläggningen av Sandsjövik som äldreboende. Flera protester har lämnats in mot nedläggningen av bokbussen. Personal inom Individ- och familjeomsorgen har varit kritiska till nedskärningarna i missbrukarvården.

 

Även inom SAFE finns det skilda åsikter om den politik som har förts. Till slut blir det väljarna som får sätta betyg i kommunalvalet 2010.