En del har dock förändrats till det bättre i kommunen

 


Trots besvärliga ekonomiska tider så finns det dock en del positiva saker som SAFE har medverkat till att genomföra de senaste åren.

 

Vi har fått till en nödvändig skattehöjning som gjort att en del nedskärningar och uppsägningar kunnat undvikas. SAFE hade gärna sett en högre skattehöjning; men kompromissen med S och V stannade på 35 öre. De borgerliga röstade nej – hur mycket mer nedskärningar det hade blivit med dem i styret?

 

Vi har tagit bort måltidsavgiften på gymnasiet. Liksom i grundskolan bör man ha avgiftsfria skolmåltider för gymnasieeleverna, då den idag i praktiken är en obligatorisk skola.

 

Vi har stoppat de borgerliga partiernas förslag om att införa ett s.k. ”valfrihetssystem” (LOV) inom hälsovård och socialtjänster i vår kommun. Detta skulle ha inneburit ökad privatisering och marknadsanpassning av äldreomsorgen.

 

Vårdnadsbidraget har inte införts i vår kommun. Vi menar att vårdnadsbidraget missgynnar kvinnorna, särskilt de med låga inkomster. Det skulle också kostat en del för kommunen – dessa resurser används bättre till en bra förskola.

 

Ett nytt stadsbibliotek och en ny kulturskola byggs i anslutning till Pigalle-huset (f.d. Folkets Hus). Ett lokalt byggföretag fick anbudet och det har gjort att flera byggnadsarbetare i kommunen har haft ett säkert jobb under lågkonjunkturen.

 

En ny förskola och fritids ska byggas i Fredriksdal och hamnar nu ”på rätt sida järnvägen”.

 

Grundskolan i Nässjö kommun fungerar så bra att den privatdrivna friskolan Prolympia inte fick tillräckligt med elever. Prolympias nedläggning minskar Barn- och Utbildningsnämndens kostnader med ca 5 mkr mer - pengar som nu kan användas i de kommunala skolorna.

 

Ett helt nytt ridhus i Lövhult har byggts. Även vandrarhemmet i Lövhult har fått en rejäl renovering.

 

Ryssbysjön har restaurerats med framgång. Vi har motverkat utvidgning av torvbrytning i bl.a. Skäftesmyr. Cykelbanor byggs ut sakta men säkert varje år.

 

Boendet Soldaten för handikappade invigdes i Runneryd förra hösten.

 

Nässjö har blivit diplomerad som en Fairtrade City” – rättvisemärkta varor finns på många ställen.

 

EU-flaggan kommer inte att vaja på stadshuset lika ofta som en del EU-anhängare hade velat.