Öppet möte

om skolan i

FLISBY

 

Hur påverkar skolutredningen

Flisby skolas framtid?

 

Flisby skola

Sönd. den 18 maj kl 15:00

 

ALLA VÄLKOMNA!

 

Arr: SAFE