Öppet möte

om

förskolan

i Nässjö kommun

 

Vi kommer att diskutera kvalitén, gruppstorlekar, matlagning m.m.

 

Lörd. 8 sept. kl. 15:00

Centralskolans matsal, Nässjö

 

Alla välkomna!

Arr: SAFE