REFORMISM OCH UTOPISM

 

 

Gunnar Hansson

Eksjö, föreläser om

Ernst Wigforss

Tid finns för gemensam diskussion!

 

Lörd. den 27 april kl. 16:00

i ABF-lokalen, Storgatan 25, Nässjö

 

Arr: SAFE och ABF

 

ALLA VÄLKOMNA!