Vad betyder 

EU:s nya grundlag?

Möte med 

Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)

 

Lörd. den 2 februari kl. 15:00

IOGT/NTO-lokalen, Postg. 14 Nässjö

 

Kaffe serveras

ALLA VÄLKOMNA!

 

Arr: Folkrörelsen

Nej till EU-Nässjö