EU:s militarisering

 

- är EU på väg att bli en militär stormakt?

 

Ingela Mårtensson,

Göteborg, föreläser.

Tid finns för gemensam diskussion!

 

Lörd. den 20 jan. kl. 15:00

i IOGT-NTO-lokalen, Postg. 14, Nässjö

 

Arr: Folkrörelsen Nej till EU-Nässjö

Nässjö freds- och Skiljedomsförening

 

ALLA VÄLKOMNA!