Kommunfullmäktige 29 mars 2001: en kort rapport

* Nej, det blir ingen folkomröstning i Nässjö om regionparlament i Jönköpings län. Detta trots att 1784 personer i kommunen hade skrivit på en begäran om folkomröstning. Namnlistorna överlämnades till kommunfullmäktiges ordförande av Uno Kenstam (safe) och Karl-Gustav Högberg (m). Av fullmäktiges 57 ledamöter röstade sammanlagt 16 stycken (10 från safe och 6 från moderaterna) för att en folkomröstning skulle genomföras. 38 ledamöter röstade emot, två avstod och en var frånvarande.

* "Nya Nässjö kommun" heter ett förslag från kommunledningen om ett demokratiprojekt under de närmaste åren i Nässjö. 8 av SAFE:s 10 ledamöter röstade emot förslaget; dock inte för att man var emot de enskilda delarna (som enkäter, debattforum på internet, föreläsningar m.m ). Det man var tveksam till var att förslaget var något luddigt och till själva projektformen; det finns risk att alla förslag rörande demokrati och beslutsformer i kommunen kommer skjutas på framtiden tills projektet är avslutat. Uno Kenstam har lämnat in en skriftlig reservation där SAFE:s ställningstagande förklaras mer utförligt.

* P.g.a. nya EU-regler tvingas kommunen att stänga soptippen på Boda mosse inom några år. Det kommer tyvärr att medfölja att sopavgiften höjs en hel del. Det mesta av Nässjös avfall kommer att skickas till Jönköping för förbränning med start 2005 - det var det billigaste alternativet. Fullmäktiges beslut var enhälligt.

* Bernt Hultberg (safe) fick svar på en fråga till Greger Phalén (s) om det gick att göra en enkel förteckning över ledamöterna i nämnder och styrelser för att skickas ut till kommunens invånare. Phalén svarade att man skulle ta upp detta efter nästa val om 1½ år.

* Däremot fick inte Hultberg svar ang. Pinnens försvunna stolar. Kulturnämndsordf. A-C Gunnar var sjuk. Svaret kommer på nästa fullmäktige tors. den 26 april.

Rapportör: Thomas Erixzon