Nästa kommunfullmäktige är torsd. den 26 april kl 18:00.
Då kanske Bernt Hultberg äntligen får svar på sin fråga om vart Pinnens stolar tog vägen.
Hultbergs motion om att öka Nässjö invånares simkunnighet kommer också upp.
Den viktigaste punkten blir kommunens årsredovisning för 2000.
Kommunens miljöpolicy är en annan punkt på ärendelistan - SAFE tycker att kommunens förslag är lite väl tunt och luddigt - och vill ha tydligare miljömål för Nässjö kommun.

Fullmäktigemötet sänds i Nässjös Närradio - 103,9 MHz