Nästa kommunfullmäktige blir torsd. den 31 maj kl 18:00.

På dagordningen finns bl.a.:

- debatt och frågestund ang. rivningshotet mot "Träffpunkten" på Stinsenplattan,

- debatt och beslut om förvaltningarnas budgetramar för 2002,

- debatt och beslut om regler och taxor för färdtjänsten.

- SAFE kommer bl.a. att ta upp frågan om den s.k. habiliteringsersättningen (en slags lön som utgår utvecklingsstörda och funktionshindrade för utfört arbete) och som alla partier i omsorgsnämnden utom SAFE nu vill pruta bort.

Fullmäktige sänds i närradion på 103,9 MHz.

Reportage kommer senare på SAFE:s hemsida!

Mer finns att läsa på Nässjö kommuns hemsida: http://www.nassjo.se/kommunalahandling/nastakf.html