Reportage från kommunfullmäktige den 27 sept. 2001 – en rapport om de ärenden som SAFE deltog i.

Under sommaruppehållet hade många interpellationer (frågor till kommunalråd och nämndordförande och där alla i fullmäktige kan delta i debatten) lämnats in, och de flesta besvarades på detta sammanträde.

* Bernt Hultberg (safe) fick svar av fullmäktiges ordf. Per-Olof Holst ang. "Allmänhetens frågestund". Hultberg undrade om Holst kunde ordna så att detta kom igång igen under hösten. Det är flera år sen sist man hade detta i Nässjö. Holsts svar blev att det inte fanns tid under de kommande sammanträdena under hösten. Hultberg undrade då om "allmänhetens frågestund" kunde återupptas under våren – men Holst svar blev undvikande…"Allmänhetens frågestund innebär att kommuninvånarna ges möjlighet att i fullmäktige ställa frågor direkt till politikerna. 2/3 av landets kommuner ger sina invånare denna möjlighet – men så inte Nässjö…

* En annan fråga från Bernt Hultberg rörde den nya kommuntidningen PH (På Höglandet) – som han menade var en något glättad och innehållslös produkt. Hultberg ville ha tillbaka den gamla rejäla kommuntidningen "Vårt Nässjö" där det fanns skolmatsedlar, sophämtningstider och annan konkret kommunal information. Greger Phalén (s) svarade dock att man inte tänkte ge ut "Vårt Nässjö" igen…

* Anders Hansen (safe) ställde en fråga till Greger Phalén (s) ang. den stora höjningen av färdtjänsttaxan från 15 till 22 kronor per tur. Detta kunde medföra en höjning av kostnaden på flera tusen kronor om året för en del som använder färdtjänsten. Phalén menade att man då kunde köpa länstrafikens lågpriskort istället. Hansen kontrade med att lågpriskortet inte gäller de viktigaste restiderna under dygnet.

* Bernt Hultberg frågade kultur- och fritidsnämndens ordf. Ann-Cathrin Gunnar (c) om hon kunder medverka till att badplatsen Adela Udde i centrala Nässjö rustades upp. Hultberg fick ett positivt svar, vilket han var nöjd med.

* Marianne Broman (safe) ställde en fråga till Greger Phalén (s) om varför hennes tre år gamla motion om att sätta upp kommunala anslagstavlor i centrala Nässjö ännu inte kommit upp till behandling i fullmäktige. Phaléns svar blev att ett tidigare förslag till yttrande (avslag på motionen) inte hade fått stöd i kommunstyrelsen. Den hade återremitterats till utskott 1, där man i ett år har inväntat ett svar från kommuns "centrumgrupp". Broman var inte särskilt nöjd med svaret; hon tyckte att dröjsmålet visade att man från kommunledningshåll inte var särskilt intresserade av frågan.

* Bernt Hultberg hade skrivit en motion om att kommunfullmäktige borde bjuda in företag till några av sina sammanträden för att presentera sin verksamhet. Från företagarhåll kom ett mycket märkligt och rätt snarstucket och tjurigt svar att man inte alls var intresserade… Man hänvisade istället till Nässjö Näringslivs träffar. Hultberg berättade dock att det endast var ett fåtal av politikerna i fullmäktige som brukar gå på dessa möten. "Surt sa räven" sa Hultberg om kommunens och företagarnas svar. Fullmäktige avslog motionen. Undrar hur svaret hade blivit om det var en moderat som hade skrivit den…

* Centerpartisten Åke Johnsson hade skrivit en motion om att tillskriva Vägverket om att bygga ut Ågatan i Malmbäck till den stora vägen mot Nässjö. På så skulle de nu trafikfarliga järnvägsövergången i samhället avlastas från det mesta av den tunga trafiken. Kommunens svar blev att tillskriva Vägverket – men med hänvisningen till remissvaren förordade man att den s.k. Höglandsdiagonalen skulle prioriteras. Detta är en stor väg tvärs över Nässjö kommun ända från Malmbäck till Flisby/Sunneränga. Den skulle inte byggas på tiotals år, sa SAFE:s Bernt Hultberg och slog till och med vad om en hundring på detta. SAFE:s Bernt Hultberg, Thomas Erixzon, Marianne Broman och Pelle Månsson stödde centerns motion; det gjorde dock inte centerpartisterna själva…

* Marie-Louise Ekholm (m) hade lagt en motion om hårdare kontroll och ev. förbud mot att ormar som husdjur i Nässjö. Hon fick stöd av SAFE:s Bernt Hultberg, Thomas Erixzon och Anders Hansen, men motionen fick avslag av fullmäktiges majoritet.

* Marie-Louise Ekholm (m) hade också lagt en motion om att förbättra arbetsvillkoren för kommunens musiklärare. Motionen fick inte gehör i fullmäktige, men (m) och (safe) reserverade sig.

* Kvällen längsta debatt ( 2 tim. 15 min.) var om två ärenden som handlade om införande av maxtaxa inom kommunens barnomsorg. Det var främst (m) och (kd) som hårt kritiserade (c) och (fp) för att svika den borgerliga linjen i frågan. SAFE stöder regeringens förslag om maxtaxa och röstade för dess införande i kommunen. SAFE:s Uno Kenstam och Roger Törnert deltog i debatten; Kenstam var undrande om kommunen kommer att få tillräckligt med statsbidrag för att klara det hela.

* Framåt midnatt kom så de senaste månadernas mest omdiskuterade fråga upp: nämligen försäljningen av Nässjös gamla idrottsplats till den tyska affärskedjan Lidl. SAFE är kritiskt till att Lidl etablerar sig på denna plats; vi menar att det riskerar att än mer utarma de centrala delarna av Nässjö, där det redan idag finns gott om tomma affärslokaler. SAFE röstade tillsammans med (v) nej till försäljningen och har lämnat in en skriftlig reservation.

Thomas Erixzon

2.10. 2001