Rapport från Nässjö kommunfullmäktige 31 januari 2002

 

Detta är en del av de ärenden som SAFE agerade i:

 

Thomas Erixzon, 4 febr. 2002