Nästa kommunfullmäktige är den 30 maj kl 18.00.

På ärendelistan bl.a.: Interpellation från Bernt Hultberg till Greger Phalén angående öppnande av Vattentornet i Nässjö, tilläggsbudget 1 för 2002, yttrande angående förvärv av Nässjö Kraftvärmeverk, allaktivitetshus i Bodafors, IT-infrastrukturprogram för Nässjö kommun.

 

Fullmäktige sänds i Nässjö Närradio: 103,9Hz.

Reportage kommer senare här på´hemsidan!