Till kommunfullmäktige i Nässjö:

Interpellation till kommunalrådet Greger Phalén

 

Tolv pensionerade byggnadsarbetare framför i Smålandstidningen att det skulle vara av stort värde om Vattentornets museilokaler och restaurang som har en fantastisk utsikt kunde öppnas igen.

Ett öppnande av Vattentornet skulle ge Hembygdsföreningen ett rejält lyft då man åter kunde visa sina samlingar i de rymliga lokalerna för allmänheten, turistgrupper, skolelever, m.fl.

Tornet har stängts av säkerhetsskäl. Byggnadsarbetarna menar att det utöver den invändiga trappan och hissen bör finnas en utvändig spiraltrappa.

Min fråga till dig är:

Vill du ta initiativ till att frågan utreds snarast?

Nässjö den 12 april 2002

Bernt Hultberg

SAFE