Rapport från kommunfullmäktige den 27 mars 2003.


Här är en del av de ärenden som SAFE:s ledamöter agerade i.

* I debatten kring Marie-Louise Ekholms fråga ang. de höga ljudnivåerna som kan bli på daghemmen poängterade Uno Kenstam vikten av att det inte blir för stora barngrupper – och att det måste finnas ekonomiska resurser till detta.

Thomas Erixzon berättade om en undersökning som gjorts på miljö- och byggnadskontoret att det barn som skrikit högst vid en mätnig hade kommit upp i en ljudnivå på 132 decibel – dvs ungefär som ett startande jetplan!

Fotnot: I sitt förslag till kommunal budget hade SAFE med ett förslag ang. minskade barngrupper; detta blev dock nedröstat av socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, en vänsterpartist och så moderaterna – inklusive Marie-Louise Ekholm!

* I debatten kring M-L Ekholms motion om kommunalanställdas förslagsverksamhet poängterade Thomas Erixzon – i likhet med Greger Phalén (s) – att motionen syftade till att anställa en konsult för att hjälpa till att ta tillvara de anställdas olika förslag till förbättringar inom arbetet. Erixzon menade att de anställdas förslag nog redan nu tas tillvara på ett bra sätt inom kommunens förvaltningar – kommunens pengar kan nog användas bättre än att anlita konsulter!

* Uno Kenstams motion från 2001 ang. placering av avtalspensioner ske i regionala fonder blev inte antagen av fullmäktige. Motionen syftade till att undersöka om fackföreningar, näringsliv, grannkommuner, granlän etc. var intresserade av att bygga upp en regional fond genom att låta kommunernas avsättningar till avtalspensioner gå till detta. Detta har dock blivit överspelat genom att bl.a. facket inom kommunen inte vill att kommunen förvaltar pensionspengarna längre. Därför försvarade inte ens Uno Kenstam sin nu något föråldrade motion.

* Bernt Hultberg avslutade debatten kring kommunens jämställdhetsplan med att påpekas att det är viktigt att sluta upp bakom Kommunalfackets krav på högre lön (Kommunals hade demonstrerat för detta utanför fullmäktigesalen tidigare under kvällen). En lönehöjning för Kommunals medlemmar – varav många är lågavlönade kvinnor –är en viktig jämställdhetsfråga.

SAFE har i sitt budgetförslag (som genom en höjning av kommunalskatten ger bättre ekonomi) möjlighet att ge de kommunställda mer i lön.

Thomas Erixzon