Rapport från kommunfullmäktige den 24 april 2003

* Årsredovisning/tilläggsbudget.

Uno Kenstam påpekade att man i årsredovisningar också borde ta med själva verksamheten tydligare – och inte bara se siffrorna består på plus eller minus. Anders Hansen tog upp en del frågor för att kunna minska sjukfrånvaron.

SAFE ville att omsorgsnämnden skulle få behålla sitt överskott och att barn- och utbildningsnämndens underskott skulle avskrivas. Vi fick för detta av vänsterpartiet.

* Nya Nässjö kommun (NNK)

Uno Kenstam läste inledningsvis upp SAFE:s reservation ang. NNK från 2001 och redovisade sen SAFE:s eget förslag. Det går ut på att:

Thomas Erixzon tyckte att det var bra att inrätta nya medborgarkontor i Anneberg och Malmbäck. Han var däremot mer tveksam till ett medborgarkontor i Nässjö centralort. Det var för dåligt utrett hur detta påverkade de befintliga förvaltningarna och dess service till allmänheten. De ökade kostnaderna för medborgarkontoren skall nämligen tas genom nedskärningar inom nuvarande förvaltningar.

Hur många personer blir berörda i så fall? Kommer de nuvarande förvaltningarna att vara öppna för allmänheten i samma grad som nu om det blir ett medborgarkontor i Nässjö? Ökad tillgänglighet på medborgarkontoret kan betyda minskad tillgänglighet på resp. förvaltning, menade Erixzon.

Vidare riskerade personal och arbetslag att splittras. Erixzon var även tveksam till om de ekonomiska beräkningarna höll. Bl.a. är IT-kostnaderna inte medräkande.

Bernt Hultberg sa att alla förändringar nu för tiden går pt "fel håll". I debatten som följde fick SAFE kritik för att säga nej till förändringar; vilket fick Uno Kenstam att påpeka att "bara döda fiskar flyter medströms".

SAFE: s förslag gick inte igenom och det kommer alltså att byggas ett medborgarkontor även i Nässjö. Det återstår att se vilka konsekvenserna blir. SAFE:s ledamöter reserverade sig.

* Tekniska nämndens/kontorets framtida organisation.

Uno Kenstam yrkade avslag på detta eftersom den nya organisationen mycket mer än tidigare bygger på anlitandet av entreprenader. Detta är i stil med moderaternas tidigare förslag och det finns därför ideologiska skäl att rösta nej. Kommunen kan också bli beroende av olika bygg- och anläggningskarteller i framtiden.

SAFE blev dock nedröstat och reserverade sig.

* Socialförvaltningens framtida organisation

SAFE stödde förslaget att dela på socialförvaltningen i två delar; en för omsorgen och den andra för sociala frågor, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Thomas Erixzon april 2003