Rapport från KF den 22 maj 2003
(Kort om vad SAFE:s ledamöter agerade i)

 

Ärende 7: Ekonomiska budgetramar för år 2004-2006.

Uno Kenstam yrkade att:

"Nämnderna får i uppdrag att ange minsta rimliga nivå – finansiellt, personellt etc. – för att kunna uppnå de mål kommunfullmäktige har angett, följa de lagar som finns och kunna bedriva en effektiv och ekonomiskt riktig verksamhet.

Inga nedskärningar av kvalitet och standard för de i behov av äldre- och handikappomsorg samt barn/elever i förskola och skola.

Skattehöjning är ett medel för att uppnå och bibehålla kvalitet och standard enligt ovanstående förslag.

 

I debatten påpekade Kenstam att en ur budgeten borttagen miljon inte alltid är en sparad miljon. Kostnaden kan komma upp någon annanstans istället. Han betonade också att det är viktigt att se till att själva verksamheten fungerar och att statens agerande gentemot kommunerna nu är fel i konjunktursvackan.

Bernt Hultberg menade att varje budget de senaste åren har medfört omfattande nedskärningar. SAFE:s förslag till skattehöjning skulle ge ca 25 miljoner mer i kassan varje år till kommunen. Dessa 25 miljoner blir kvar år efter år; det blir en nivåhöjning i budgeten.

Uno menade att en skattehöjning är en solidaritetshandling. Friska arbetande människor betalar till barn och gamla.

Thomas Erixzon påpekade att Eksjös ekonomichef i en intervju till Smålandstidningen påpekat att en orsak till Nässjös förhållandevis goda ekonomi (jämfört med en del kringliggande kommuner) var att Nässjö kommun – till skillnad från grannkommunerna - höjde skatten med 50 öre 1994.

Bernt Hultberg berättade om Norråsagården – där avdelningar nu är stängda för att man inte har råd. Han tog även upp att staten för ca 20 år sen avskaffade bolagens kommunalskatt. Bolagen utnyttjar nu kommunala tillgångar som vägar, ledningar. snöröjning m.m. Utan att betala ett öre i kommunalskatt för detta!

En del borgerliga debattörer hade synpunkter på Kommunals just då pågående strejk; det fick Uno att avsluta med att om kommunalanställda skulle ta betalt för allt arbete de utförde – ja då skulle det bli dyrt!

Viveka Forell-Karlsson (v) yrkade bifall till SAFE:s förslag.

SAFE:s förslag vann dock inte gehör hos, s, c, fp, kd och m.

SAFE har lämnat en skriftlig reservation.

 

Thomas Erixzon, juni 2003