Rapport från kommunfullmäktige den 28 april.

 

SAFE:s Wille Brüggemann hade lämnat in en fråga till kommunalrådet Greger Phalén (s) ang. kommunens jämställdhetsdelegation. Han tyckte att det var dags att aktivera den igen. Han fick ett positivt svar från Greger Phalén, vilket lästes upp av kf-ordföranden Gerd Möller, eftersom Greger hade fått ryggskott och inte kunde närvara.

 

Kvällens längsta debatt handlade om den kommunala tilläggsbudgeten. SAFE hade ett särskilt yrkande där vi ville att barn-och utbildningsnämndens underskott inte skulle föras över till 2005 års budget. Uno Kenstam redogjorde för SAFE:s synpunkter i frågan. De andra partierna i fullmäktige gick dock inte på vår linje.

 

Debatten denna kväll handlade annars mest om moderaternas förslag ang. aktivering inom äldreomsorgen och om att öronmärka pengar till kvinnorjouren. Anders Hansen deltog från SAFE:s sida i diskussionen kring aktiveringen och Wille Brüggemann ang. kvinnojouren.

 

Thomas Erixzon