Rapport från kommunfullmäktige 26 januari 2006.

 

1. Uno Kenstams fråga om kommunens näridrottsplatser besvarades av Per Persson. Frågorna var:

Kan du tänka dig att i budget för 2007 och de närmaste snabba på processen med att skapa näridrottsplatser?

Hur lång tid tycker du det är rimligt att det ska ta innan vi byggt ut näridrottsplatserna färdigt?

 

2. Bernt Hultberg deltog i debatten om hur vi kan drabbas av elbrist i kommunen. Det moderaten Anders Karlgren som hade ställt en fråga till det nyblivna kommunalrådet Bo Zander (s).

I debatten kritiserade Hultberg bl.a. kraftbolagens agerande.

 

3. Bernt Hultberg ställde en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (c) ang. staket mellan Skogsvallens idrottsplats och järnvägen mot Halmstad. Ann-Cathrin besvarade frågan med att ett staket ska sättas upp, och Hultberg var nöjd med svaret.

 

4. Bernt Hultbergs motion om en ny och bättre beläggning på trottoaren vid Postgatan 14 i Nässjö behandlades. Då trottoaren byggts om under hösten 2005 så var motionen i praktiken redan bifallen och genomförd. Hultberg var nöjd med resultatet.

 

5. SAFE röstade ja till kommunstyrelsens förslag att införa krav på allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet, meddelarfrihet för anställda hos entreprenör som har avtal med Nässjö kommun, samt krav på kollektivavtal vid kommunal upphandling. Det vara bara moderaterna som röstade mot kravet på kollektivanslutning.

 

 

Thomas Erixzon