Nässjös nya kommunfullmäktige har haft sitt första sammanträde!

Uno KenstamInger SamuelssonPelle Månsson

Bilden: Uno Kenstam, nytt kommunalråd, Inger Samuelsson, ny i fullmäktige, Pelle Månsson, ny i fullmäktiges presidium.

Torsdagen den 9 november sammanträdde Nässjös nya fullmäktige för första gången. Pelle Månsson inledde med att hålla i klubban såsom varande "ålderman"; dvs den som suttit längst i fullmäktige.
Fullmäktige valde under sammanträdet kommunstyrelse, kommunalråd, revisionsnämnd och fullmäktiges presidium och valberedning.

SAFE:s ledamöter i kommunstyrelsen är:
Uno Kenstam, Anders Hansen, ordinarie; Marianne Broman, Eva-lill Brännström och Johnny Lundh, ersättare. Uno är också kommunstyrelsens 1:e vice ordf. och tillika kommunalråd.

Revisionsnämnden: Magnus Hellström, Alf Öhling, ordinarie.

Fullmäktiges presidium: Pelle Månsson, 1:e vice ordförande.

Fullmäktiges valberedning: Uno Kenstam, Anders Hansen, ordinarie, Wille Brüggemann, ersättare.

I SAFE:s nya fullmäktigerupp är följande invalda:
Ordinarie:
Bernt Hultberg, Pelle Månsson, Anders Hansen, Uno Kenstam, Marianne Broman, Eva-lill Brännström, Thomas Erixzon, Farshid Ardabili-Farshi, Johnny Lundh, Nisse Sjöstedt och Inger Samuelsson.
Ersättare:
Magnus Hellström, Kjell Larsson, Anita Adam, Maj Widäng, Wilhelm Brüggemann och Peter Hensvik.

Nya i fullmäktige för SAFE är Nisse Sjöstedt (tidigare ersättare) och Inger Samuelsson. Nya som ersättare är Kjell Larsson, Anita Adam, Maj Widäng, Wilhelm Brüggemann (tidigare ordinarie) och Peter Hensvik.