Rapport från kommunfullmäktige den 22 februari 2007.

 

Här följer lite om SAFE:s agerande på mötet. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Fredriksdals skola

Anders Karlgren (m) hade ställt en interpellation ang. Fredriksdals skola till miljö- och byggnadsnämndsnämndens nye ordförande Johnny Lundh (SAFE). Johnny svarade att miljö- och bygg hade inspekterat skolans och förskolans kök och matsal i juni 2006 och framfört viss kritik. Bl.a. saknades då tillstånd och egenkontrollprogram (det senare är numera åtgärdat). Miljö- och byggs personal har endast bedömt livsmedelshanteringen på Fredriksdals skola; frågan om skolans skick som helhet ingår inte i miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde att bedöma.

 

I den efterföljande debatten berättade Bernt Hultberg (som är fadder för barn- och utbildningsnämnden i bl.a. Fredriksdals skola) lite om hur verksamheten fungerade där. Bl.a. sa han att personalen ville ha förskolan i en paviljong istället för den villa där man nu är. Det är gott om barn i Fredriksdal, 53 går på skolan, varav 18 i förskolan.

 

Hela interpellationssvaret finns att läsa här.

 

Skridskoåkning på Skogsvallen

Malin Olsson (m) hade gjort en interpellation och frågat om varför så lite tid är inbokad för allmänhetens skridskoåkning på skogsvallen. Tommy Broholm (s) svarade att man planerar att utöka möjligheten för allmänheten att åka skridsko på Skogsvallen.

Bernt Hultberg berömde Broholm för att han gick Malin Olsson tillmötes i sitt svar; men han tyckte inte att Malins jämförelse mellan Nässjö och Vetlanda var riktigt korrekt.

 

Logistiksatsning på Högskolan i Jönköping.

Nässjö kommun kommer att stödja ett logistikcenter på Högskolan i Jönköping med 400 000:- i tre år. Kjell Skålberg hade ställt en interpellation om vad Nässjö kommun fått ut av sitt tidigare stöd till en professur till Högskolan.

 

I den efterföljande debatten deltog från SAFE:s sida Uno Kenstam, Bernt Hultberg och Thomas Erixzon. Thomas sa att det var tveksamt att kommunen på detta sätt stödde verksamhet som egentligen borde bekostas av staten. Han frågade vilka andra kommuner som står bakom logistikcentret och fick svar från Bo Zander (s) att det Nässjö, Sävsjö och Värnamo.

 

Telias dåliga service på landsbygden.

Thomas Erixzon gjorde ett inlägg i en interpellationsdebatt om Telias dåliga service vad gäller reparationer på landsbygden. Han instämde helt i kritiken mot Telia, men uppmanade även interpellanten Sigvard Karlsson (kd) att påverka sina partivänner i regering och riksdag att inte sälja ut Telia. Det skulle försvåra än mer för allmänheten att få bra service.

 

Motion ang. smittspridning inom äldreomsorgen.

Marie-Louise Ekholm (m) undrade varför hennes motion ang. smittspridning inom äldreomsorgen, förutom omsorgsnämnden, inte också hade blivit remitterad till miljö- och byggandsnämnden (som även handhar hälsoskyddsfrågor).

 

Uno Kenstam, ordf. i Utskott II, svarade att man i Utskott II hade ansett att motionen mest berörde äldreomsorgen. Ingen i utskottet (där Anders Karlgren är moderaternas ledamot) hade heller föreslagit att motionen skulle remitteras till miljö- och byggnadsnämnden också. Motionen har dock i efterhand skickats även till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.

 

Motion ang. utbyggnad av cykelbanor i Nässjö.

Bernt Hultberg och Marianne Broman hade gjort en motion om att prioritera utbyggnaden av cykelbanor i kommunen mellan bostadsområden och skolor. I svaret framkom att detta kommer att vara en  prioriterad uppgift vid den framtida utbyggnaden av cykelbanenätet i Nässjö. Marie-Louise Ekholm (m) gick faktiskt upp och yrkade bifall till motionen, fastän Bernt och Thomas Erixzon från SAFE tyckte att kommunstyrelsens förslag till beslut var helt i sin ordning. Detta blev också vad fullmäktige beslutade.

 

Kvalitetsregler på kommunens förskolor.

Uno Kenstam hade för ett år sedan gjort en motion om att riktlinjer tas fram vad gäller arbetsmiljön på luft buller m.m. i kommunens förskolor. Han ville även utreda vad effekterna skulle bli om man en  taxenivå även på deltid inom förskolan.

 

I svaret från kommunstyrelsen, stod det bl.a.att man en gör en uppföljning av arbetsmiljöarbetet i september varje år och att man årligen har en skyddsrond/allergirond i förskolorna för att upptäcka eventuella problem.

 

Uno berättade att han egentligen inte var för en taxenivå även för deltid, men att det ändå var bra att utredd konsekvenserna av ett sådant. Annars var Uno nöjd med svaret från kommunen; han menade att det måste finnas regler, men att även kommunens resurser sätter gränser. Ambitionen finns att förbättra miljön i förskolorna.

 

Det blev en hel del debatt i frågan. Siw Damberg (kd) tyckte att Unos motion var bra, men fann en del tveksamheter i kommunstyrelsens svar.

 

Uno tyckte att en utbyggd föräldraförsäkring var en bättre väg än vårdnadsbidrag. Bernt Hultberg att hela 88 % av kommunens föräldrar använder förskolan.

 

Efter en lång debatt blev det ändå ett helt enigt fullmäktige som följde kommunstyrelsens beslutsförslag.

 

Läkare inom kommunens äldreomsorg.

Det blev en del diskussion kring denna motion från (kd). Uno Kenstam påpekade att kommunen har rätt att anlita läkare från landstinget inom äldreomsorgen. Kristdemokraterna var nöjda med svaret att omsorgsnämnden i kommande avtal med primärvården om läkarmedverkan i särskilt boende, skulle kräva att få en läkare med geriatrisk kompetens enligt den s.k. ”Vetlandamodellen”.

 

Biblioteksplan.

Till slut antog fullmäktige en biblioteksplan för de kommande åren, men det beslut togs i enighet och utan debatt.

 

Thomas Erixzon