Kommunfullmäktige den 25 januari 2007.

 

Sammanträdet inleddes med information om Götalandsbanan av Håkan Jacobsson. Banan är tänkt att byggas mellan Tranås och Jönköping och sedan vidare mot Borås och Göteborg. Lobbygruppen är nära sammanflätad kring planerna på ”Europakorridoren” – en snabbjärnväg söderut från Jönköping mot Helsingborg.

 

Förverkligas detta får det förödande konsekvenser för Nässjö som järnvägsknut och för stationerna längs Södra Stambanan.

 

Bernt Hultberg gav sig in i den efterföljande frågestunden och debatten. Han påpekade att man bara tjänar in något tiotal minuter i restid på det dyra järnvägsbygget. ”Måste man ha så brått?” undrade han.

 

Nässjö kommun vill istället satsa på en upprustning av järnvägen mellan Nässjö och Jönköping och på Södra Stambanan in des helhet.

 

Anders Hansen svarade på interpellationer ang. färdtjänsten

 och träningslokaler för PRO i Bodafors.

 

Hansen meddelade även att han på februarisammanträdet svarar på interpellationen från Margareta Anderson (kd) om statligt stöd till äldreomsorgen.

 

Johny Lundh sa att han svarar på Anders Karlgrens (m) interpellation om Fredriksdals skola på februarisammanträdet.

 

Bernt Hultberg deltog i debatterna kring ekologisk mat och ombyggnationen av Postgatan. Han menade apropå ekologiskt mat att det inte var så bra med långa mattransporter av mat mellan kök och förskolor i kommunen. Han tyckte även att tekniska servicenämndens ordförande Torbjörn Svensson (s) gjort ett bra svar ang. ombyggnaden av Postgatan.

 

 

Thomas Erixzon