Det har hänt en hel del positiva saker i Nässjö kommun under SAFE-s-v:s styre 2007. Här är ett axplock:

 

+ Försöksverksamhet med att sänka korttidsfrånvaro hos personal

+ FAS 05; förnyelse - arbetsmiljö - samverkan

+ Utreda kommunens bilinnehav; miljö och kostnader

+ Bredband i hela kommunen

+ Fackföreningarna inne i budgetprocessen

+ Verksamhetsstyrning på gång; tydlighet och kostnader

+ Allmänhetens frågestund införd

+ Arbetskläder förhandlat; försök på gång

+ Företagspolicy och ägardirektiv klara för kommunens bolag

+ Den utökade feriepraktiken för ungdomar fortsätter trots statliga neddragningar

+ Måltidsavgifter på gymnasiet bort

+ Kulturskola påbörjas höstterminen 08

+ Utredning fleravdelningsförskola i Åker

+ Bollhall vid Brinellskolan

+ Utredning av kommunens missbruksverksamhet klar

+ Nytt ridhus i Lövhult byggs; bra för hela Lövhult

+ Pigallefastigheten ; arbetet fortsätter med projektering för bl.a. kulturskola och nya bibliotekslokaler

+ Begränsad torvbrytning på Skäftesmyr

+ Aktivering inom äldreomsorgen; rekrytering pågår, aktiveringen är nu gratis

+ Utvärdering av fastighetsförvaltningen som resultatenhet; kan den bli bättre?

+ Påbörjad höjning av pengar till fastighetsunderhåll

+ Norråsagatan 42 renoveras av Linden

+ Arbete att minska trafiken i centrum; skyltning vid bl.a. Sörängsvägen

+ Exploateringsredovisning diskuteras; tydligare redovisning av investeringar

+ Förbättrad undergång Adela Udde 2009

+ Cykelbanor; 1 mkr/år