Rapport från fullmäktige den 24 april 2008.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Årsredovisning 2007.

 

Uno Kenstam tackade kommunens anställda för arbetet 2007. Han påpekade att man måste ha hållbara principer för det kommunala arbetet – oavsett om detta bedrevs i nämnder eller kommunala bolag. 2007 har var ett startår med mycket utredningar och genomgångar av verksamheten. Detta sker för att bättre kunna styra verksamheten framöver. Styrprogrammet ”Pilen” är ett hjälpmedel för detta, liksom en medarbetarenkät bland kommunens anställda.

 

Anders Hansen sa att revisionen nu har arbetat med en annan struktur än tidigare. Revisionen har bl.a. utgått från barnkonventionen och särskilt beaktat barns och ungdomars situation.

 

Det var en kulmen på behov av äldreboende 2006 – nu är det en annorlunda situation med färre ansökningar. Men en ny kulmen kommer, och omsorgen måste följa behoven när de går upp eller ner.

 

”Styrpilen” har tagits emot med engagemang.

 

Som ett svar på ett angrepp från (m) sa Uno Kenstam att nämndernas underskott på 21 miljoner kronor 2007 inte har något med infriande av SAFE:s vallöften att göra. De beror istället bl.a. på att problemen med missbrukare i kommunen har varit stora och att antalet äldre blivit fler.

 

Efter ytterligare debatt lades årsredovisningen så småningom till handlingarna och fullmäktige beviljade styrelser och nämnder ansvarsfrihet.

 

Tilläggsbudget 1 2008.

 

Uno Kenstam och Bo Zander (s) redogjorde för majoritetens förslag till årets första tilläggsbudget. Nämndernas underskott avskrivs.

 

Uno kritiserade det förslag som den borgerliga oppositionen lagt fram. Det innehåller en del lockande förslag om mer aktivering, arbetskläder för vårdpersonal och större föreningsstöd – men man talar inte om hur de ska finansieras. Man skriver att utgifterna ska tas inom resp. förvaltnings ram, men man vill inte tala om vad man ska spara på istället.

 

Vad gäller projektering av Södra Vägen sa Uno att tekniska Servicenämnden arbetar med frågan och att den kan tas i sammanhang med 2009 års budget. Han tyckte också att de borgerliga missbrukar frågan om brandskydd i skolorna. Nämnderna får också besluta själva om man ska installera mer avancerade brandlarm på kommunens skolor än vad man redan har.

 

Det blev en omröstning om de borgerligas investeringsförslag – men majoritetspartierna s, SAFE och v vann båda voteringarna med 30 röster mot 27.

 

 

Thomas Erixzon