Rapport från fullmäktige den 30 oktober 2008.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Kommunal vårdpeng

Det blev två frågor på kvällens ärendelista som orsakade lång debatt i fullmäktige. Det första var en motion från Märit Strindberg (m) om att kommunen skulle införa vårdpeng inom omsorgen i Nässjö kommun. Den borgerliga regeringen har antagit en ny lag valfrihetssystem, kallad LOV, men det är frivilligt för kommunerna om man vill införa vårdpeng i den egna kommunen.

 

Vänstermajoriteten - SAFE, s, v - vill inte införa vårdpeng i Nässjö för närvarande, utan valfrihet inom omsorgen ska ske inom befintlig organisation. Omsorgsnämnden får dock i uppdrag att följa utvecklingen och erfarenheterna av den nya lagen.

 

De borgerliga var förstås inte nöjda med detta utan ville införa vårdpeng direkt i Nässjö. SAFE:s Anders Hansen, ordförande i omsorgsnämnden, redogjorde för skälen att säga nej till vårdpeng. Han menade att det är de större aktörerna inom den privata sektorn som är intresserade av att konkurrera inom vård och omsorg.

 

Uno Kenstam (SAFE) läste högt ur utredningen där det tydligt framgick att det är de stora vårdbolagen som gynnas mest. Mindre kommuner är inte lika intressanta. Det är de stora drakarna på vårdmarknaden som har råd driva verksamheten med underskott ett tag för att konkurrera ut de andra.

 

Thomas Erixzon (SAFE) drog en parallell till friskolorna. Den privata skolan Prolympia kostar 2008 ca 11 miljoner extra för Nässjös skattebetalare. Risken är att införandet av vårdpeng skulle innebära en liknande belastning på omsorgsnämndens budget och göra det dyrare för kommunen. Han höll med Kenstam om att det är de ”stora drakarna” inom vårdbolagen som gynnas mest. Kommunen kunde ha varit lite tydligare och sagt nej till motionen istället för att ”besvara” den. Bra är dock att det är frivilligt för kommunen att införa vårdpeng – det borde det vara för etablering av friskolor också.

 

Bernt Hultberg (SAFE) sa att den som vill gärna kan ha vård i privat regi – men då ska skattebetalarna inte behöva stå för notan.

 

I den fortsatta debatten menade Anders Hansen att äldreomsorgen inte är gjord för snabba ryck och korta omställningar; som kan bli följden om privata företag är med och konkurrerar. Uno Kenstam sa att valfriheten är svårare ju högre de fasta kostnaderna är och att detta gäller för särskilt boende inom äldreomsorgen.

 

Till slut beslutade kommunfullmäktiges vänstermajoritet att inte införa vårdpeng i Nässjö kommun. Lite förvånande begärde de borgerliga ingen votering, men reserverade sig dock mot beslutet.

 

Om- och tillbyggnad av Pigalle

Kvällens andra långa debatt handlade om Pigallehuset (f.d. Folkets Hus) i Nässjö. Det till största delen kommunala bolaget Pigalle AB redovisade sina om- och tillbyggnadsplaner för fastigheten. Den innebär bl.a. att biblioteket får nya lokaler, att den kommunala kulturskolan flyttar dit och en rejäl renovering och utbyggnad av hela fastigheten; allt till en kostnad av ca 79 miljoner kronor. Detta medför en fördyrad hyreskostnad för bl.a. kultur- och fritidsnämnden med ca 7 mkr/år.

 

Vänstermajoriteten, SAFE, s, v, var för en om- och tillbyggnad. Bo Zander (s) inledde med att tala väl om den nya kultursatsningen. SAFE:s Uno Kenstam att kulturen berikar även andra verksamheter i kommunen. Det gynnar barn, ungdomar och de äldre. Det blir mer liv i stadsparken och i centrum. Om vi inte bygger om nu skulle om några år kosta ca 40 mkr att bara rätta till bristerna inom den nuvarande Pigallefastigheten. Det är också bra att kommunen kan ha nyttja egna lokaler för sin verksamhet.

 

Om de borgerliga var eniga vad gäller vårdpeng så var de desto mer splittrade i frågan om Pigallehuset. Folkpartiet och en del av centern stödde majoritetsförslaget. Kristdemokraterna ville stoppa byggnadsplanerna med hänvisning till den ekonomiska krisen. Av samma skäl ville de flesta av moderaterna skjuta fram byggstarten till 2010. Men Marie-Louise Ekholm (m) ville utreda hela frågan på nytt… Här var det alltså lång ifrån någon enig ”allianspolitik” i kommunen.

 

Efter en komplicerad omröstningsprocedur - där Nils-Åke Bloms (m) förslag om att flytta fram byggstarten ett år blev motförslag - vann till slut majoriteten med de betryggande röstsiffrorna 37 mot 11. 9 ledamöter avstod i slutomröstningen.

 

Thomas Erixzon