Rapport från fullmäktige den 26 februari 2009.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Skolstrukturen i Nässjö kommun

I stort sett hela kvällen ägnades åt att diskutera kommunens kommande skolstruktur. Kommunstyrelsens förslag var att lägga ner skolorna i Fredriksdal och Solberga och högstadiet i Forserum. Det fanns en stor publik i lokalen; bl.a. en 8:e-klass från Rosenholmskolan i Forserum. Eleverna protesterade mot nedläggningen med plakat utanför fullmäktigesalen.

 

Bo Zander (s) inledde med att begära avslag på kommunstyrelsens förslag och istället föreslå en återremiss vad gäller en del skolor i Nässjö, Forserums högstadium och i skolorna i Anneberg och Solberga. Han ville även utreda skolorna i Bodafors och skolornas lokalbehov i Nässjö tätort. Han ville dock ha beslut under sammanträdet på att lägga ner Fredriksdals skola.

 

Uno Kenstam begärde bifall till Zanders förslag. Han sa att SAFE i sitt valprogram ville värna om de små skolorna, men att man inte hade skrivit något vilken kvalité skolorna skulle ha.

 

Pelle Månsson ville att frågan om skolstrukturen skulle avgöras under dagens sammanträde. Han ville inte lägga ner några skolor och betonade att nedläggningar av ekonomiska skäl kunde bli kontraproduktivt. Han var kritisk till skolstrukturutredningen och menade att den inte varit allsidig. Skolan är viktig för samhällets överlevnad. Han menade även att upptagningsområdena för skolorna i Fredriksdal och Solberga skulle ökas. Forserum är genom närheten till Jönköping ett strategiskt samhälle för kommunens befolkningsantal. Det finns ett mycket stort motstånd där mot att lägga ner högstadium. Pelle hänvisade till SAFE:s valprogram där det klart stod att SAFE värnade skolorna i kommunens mindre samhällen.

 

Bernt Hultberg inledde med att inom SAFE har man möjlighet till ”fritt ställningstagande”; d.v.s. att rösta efter sin egen åsikt. Han var för fortsatt högstadium i Forserum och för att skolorna i Fredriksdal och Solberga skulle finnas kvar. Han berömde även Anton Axelsson, elev i 8:an i Forserum, för hans kamp för skolans högstadium. Ett samhälle som Forserum borde ha ett högstadium. Han sa att man på sikt måste göra så att Ängs högstadieelever går i Forserum, även om han inte ville tvinga Ängsborna till detta. Han påpekade att elever från Äng nu går på Norråsaskolan i Nässjö där det väldigt trångt med många elever.

 

Anders Hansen menade att det var viktigast att se till kvalitén för eleverna. Att man hade valt att förslå en nedläggning i Solberga men inte i Flisby beror bl.a. på att barnen i Flisby har längre restid till skolan. Man skulle sedan kunna flytta kyrkans förskola Änglamark till Solberga skolas lokaler som är bättre.

I Fredriksdal kommer man att bygga en ny förskola och nytt fritidshem nästa år i mitten av samhället… Det kommer att samlokaliseras med en näridrottsplats.

 

Han berättade även att det nu går 109 elever i Forserums högstadium; men elevantalet minskar. Man har nu gjort förhandsval på språken i skolan. Problemet med Äng är att föräldrarna där vill att barnen ska gå i skolan i Nässjö.

Han begärde bifall till Zanders förslag.

 

Thomas Erixzon ville stödja ett nytt förslag från samhällsföreningen i Fredriksdal. Det gick ut att behålla den gamla skolan ett år till och sedan låta F-2-klasserna gå i de nya fritidslokalerna på förmiddagen. Han tyckte att man skulle ta tillvara detta och utreda om det gick att klass F-2 kvar i Fredriksdal.

 

Erixzon påpekade även en del felaktigheter i bakgrundsmaterialet ang. elevantalet i Annebergs skola. Ett korrekt elevantal i Anneberg skulle medföra att det inte fanns plats för både Annebergs och Solbergas elever i Annebergs skola. Han var därför emot att lägga ner skolan i Solberga.

 

Han sa även att han var osäker på om Forserums skola kunde bara kvar eller inte. Det är ett svajigt elevunderlag åren framöver; om två år börjar där en 7:e-klass med bara 14 elever. Anders Hansen hade angett goda skäl för att nedläggning. Men eleven Anton Axelsson i Forserums i 8:e-klassen hade däremot skrivit bra artiklar och gett bra argument för att bevara skolan – kanske var där en kommande politiker? Det finns samhällstrategiska skäl att ha högstadiet kvar, men möjligheten till en bra undervisning måste vara det man ser till först.

 

I den fortsatta debatten sa Bernt Hultberg bl.a. att man måste ”ge Forserum ett handtag”. ”Man måste låsa upp det här med Äng”. Som svar på kritik att han hade ställt upp utökat språkval i Forserums skola sa Bernt att ”han då hade blivit framsläpad till bilan, med yxan hängande över sitt huvud”.

 

Anders Hansen sa att önskade att det hade kunnat vara ett två-parallelligt högstadium i Forserum åren framöver. Men nu blir det så få elever att det bara blir en klass per årskurs. Inte ens Ängs elever räcker till för att ändra på detta.

 

Uno Kenstam försvarade de partikamrater som är för att lägga ner skolor trots att det går emot SAFE:s valprogram. Han kritiserade även moderaterna för att ”fega ur” genom att inte lägga något konkret motförslag utan bara begära avslag.

 

SAFE var som synes splittrat i frågan om nedläggning av skolorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var för nedläggning. De borgerliga hade lite olika åsikter. Folkpartiet och Kristdemokraterna ville lägga ner skolan i Fredriksdal, men bevara skolan i Solberga och högstadiet i Forserum. Centern ville inte lägga ner några skolor alls. Moderaterna hade visserligen begärt avslag på nedläggningarna, men vill i praktiken lägga ner flera småskolor, samt skolor i centrala Nässjö.

 

Efter över tre timmars debatt blev det till slut ett beslut på återremiss. Det krävs sedan en lagändring 2002 bara 19 röster för att driva igenom detta, så det blev aldrig någon egentlig debatt eller någon omröstning om detta; det hade ändå bara varit ett slag i luften.

 

Omröstning blev det dock om Fredriksdals skola. Dels fanns kommunstyrelsens förslag om att lägga ner redan nu till hösten, dels Thomas Erixzons förslag om att lägga ner den nuvarande skolan läsåret 2010/11 och utreda en F-2-skola i de planerade fritidslokalerna, dels att behålla skolan.

 

Sedan Erixzons förslag blivit bortröstat som motförslag stod det mellan nedläggning eller ej i slutomröstningen. Det blev 37 röster för att lägga ner skolan, 18 röster för att behålla den. Två ledamöter avstod.

 

Av SAFE:s ledamöter röstade sju för att lägga ner skolan, tre för att behålla den, och en ledamot avstod.

 

Fullmäktige röstade även för att utreda skolorna i Bodafors kan samlas på ett bättre sätt och att utreda det långsiktiga lokalbehovet av skollokaler i centralorten.

 

När debatten om skolorna var klar och besluten var tagna var klockan ca 22:30 så behandlingen av alla motioner flyttades till sammanträdet i mars.

 

Thomas Erixzon