Rapport från fullmäktige den 29 januari 2009.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Allmänhetens frågestund.

På SAFE:s initiativ har ”Allmänhetens frågestund” på nytt införts i fullmäktige sedan 2008. Frågor hade denna gång lämnats av Roger Gerebo, Claus Mölzer och Per-Olof Blom. Gerebo hade frågor kring stadsparkspromenaden, diskussionsforum på Internet och upphandlingen av Pigallebygget.

 

Bernt Hultberg kommenterade beläggningen på stigen runt Ingsbergssjön att han och Karl-Gustav Högberg (m) för ca 10 år hade lagt varsin motion ang. fast beläggning på gångbanorna runt Ingsbergssjön. Trots ett rätt så positivt svar hade ännu inget hänt…

 

Mölzer undrade hur den ekonomiska prioriteringen var i kommunen och Blom frågade ang. vägsaltet på kommunens gator.

Bernt Hultberg kommenterade den förstnämnde med att han kände för skolan, omsorgen och sjukvården. Han var inte så glad i att man nu lägger pengar på att bygga om i stadshuset, medan man stänger äldreboendet Rådhusporten i Parkgårdens bottenplan – han hade röstat nej till detta om han hade suttit i omsorgsnämnden.

 

Interpellation ang. barnkonventionen

Kjell Skålberg (fp) hade lämnat en interpellation om hur kommunen använder barnkonventionen i sin verksamhet.

Bernt Hultberg berättade att han på ett föredrag av Lena Nyberg i ämnet bl.a. hört att många barn inte vet vad barnkonventionen är. Han tog även upp problemet med kollektiv bestraffning och ett njuggt bemötande från kommunala företrädare när gymnasielever kritiserade skolmaten. Han sa också att man i många kommuner inte lyssnar på barnens vilja när det gäller familjehemsplacering och att det är viktigt att politiker talar så att alla förstår.

Uno Kenstam tog upp att kommunens handikappråd mest tar upp tillgänglighetsfrågor; även andra funktionshindersfrågor borde behandlas mer där.

 

Vårdnadsbidrag.

Kvällens i särklass längsta debatt handlade om införandet av kommunalt vårdnadsbidrag i Nässjö. Framför allt var det kristdemokraterna som stred för sin hjärtefråga.

Uno Kenstam menade att föräldraförsäkringen var ett bra sätt att göra det möjligt för föräldrar att vara hemma hos sina barn. Han sa att vårdnadsbidraget är ett sätt att ge föräldrarna betalt för att inte nyttja den kommunala barnomsorgen. Men det krävs inte att det är föräldrarna som tar hand om barnen för att kunna få bidraget på drygt 3 000:-/månad. Även fullt förvärvsarbete kan kombineras med vårdnadsbidrag – det blir ett slags valfrihet för vuxna. Han sa också att den borgerligt styrda regeringen och riksdagen tydligen inte själva tror på vårdnadsbidraget – man har ju inte beslutat att införa detta på nationell nivå.

Thomas Erixzon sa att om de borgerliga verkligen hade velat införa ett vårdnadsbidrag som nått alla föräldrar så hade man gjort det på nationell nivå och finansierat det med statliga pengar. Nästan hälften av landets kommuner är ju inte borgerligt styrda och där lär det knappast införas några kommunalt finansierade vårdnadsbidrag.

Bernt Hultberg tog upp alla barns lika värde och att detta inte är en självklarhet från borgerligt håll. Pengarna skulle göra större nytta för barnen om de gick till förskolan istället för till vårdnadsbidrag. Förskolan ger många arbetstillfällen och de ger möjlighet för föräldrar att arbeta och betala skatt.

Uno Kenstam tog även upp att Barn- och Utbildningsnämnden varit eniga i sitt beslut hur utredningen om vårdnadsbidraget skulle göras. Detta med anledning av att moderaterna nu var kritiska till hur utredningen hade skötts. Han sa också att den statliga propositionen om vårdnadsbidrag var dåligt utredd och det är få som utnyttjar vårdnadsbidraget i de kommuner där den införts.

 

Anders Karlgren (m) begärde återremiss och det blev också fullmäktiges beslut sedan hans föreslag fått stöd från de borgerliga. Det krävs sedan en lagändring 2002 endast 1/3 av rösterna för att få igenom en återremiss vid första tillfället.

 

Övriga frågor

För övrigt var det mest svar på en rad borgerliga motioner som behandlades under kvällen; det var om tyst asfalt, lastbilsparkering, social ekonomi, rondell i korsningen Rådhusgatan/Bangårdsgatan och översyn av hastighetsdämpande åtgärder. En del fick positiva svar, andra inte.

 

Thomas Erixzon