Reservation till kommunfullmäktige budgetsammanträde

den 26 november 2009 ang. bokbussen.

 

Bokbussverksamheten i Nässjö startade 1985 och har sedan dess varit en viktig del av biblioteks verksamhet. Utlånen är ca 40 000 ex. om året i Nässjö kommun. Detta gör bokbussen till det näst största biblioteket i kommunen!

 

Som jämförelse lånar de största filialerna i Anneberg och Bodafors ut ca 21 500 vardera. Bokbussen kör år 2009 till ca 100 hållplatser runt om i hela kommunen och besöker många förskolor och skolor på landsbygden.

 

Då bokbussen kör till många förskolor och skolor når bokbussen barn och ungdomar som bor i mindre samhällen och på landsbygden. På förskolan kan barnen följa med personalen och själva hjälpa till att välja ut vilka böcker som ska lånas. Detta brukar vara populärt bland barnen och de får på detta sätt i en tidig ålder besöka ett bibliotek och lära sig hur ett sådant fungerar.

 

Barn- och ungdomar är en prioriterad målgrupp i kommunen och de är det viktigaste verksamhetsområdet för bokbussen.

 

På kommunens mindre skolor får barnen en möjlighet att komplettera skolbibliotekets böcker med det bredare utbud som bokbussen har att bjuda på. Barn i låg- och mellanstadieåldern är ofta mycket intresserade av faktaböcker i olika ämnen och på bussen kan man hitta ett bra utbud av sådana. En boklåda kan aldrig ersätta det utbud och den valfrihet som bokbussen erbjuder!

 

En annan viktig låntagargrupp på landsbygden är pensionärerna. De kan ha svårt att ta sig in till biblioteken i Nässjö eller de större orterna i kommunen. Bokbussen kan då ordna en hållplats nära hemmet, och vissa fall kanske bokbussbibliotekarien även kan gå hem till låntagaren med böckerna.

 

Eksjö kommun hyr bokbussen en dag i veckan. Även där kör man till många förskolor och skolor och har många hållplatser på landsbygden. En nedläggning av bussen drabbar många invånare på Eksjös landsbygd och mindre samhällen.

 

Nässjös kommuns avtal med Eksjö kommun går ut först efter 2010. Ned-läggningen av bokbussen innebär alltså ett avtalsbrott. Glädjande nog har Eksjö kommun valt att fortsätta med bokbussverksamheten genom samarbete med Vetlanda kommun.

 

Invånarna i samhällen som Flisby, Stensjön, Ormaryd, Sandsjöfors och i byar som Gårdeberg, Kvisttorp, Fagertofta, Skullaryd, Bringetofta och Prinsfors också betalar kommunalskatt och har rätt till en bra biblioteksservice.

Bokbussverksamhet är standard i kommuner av Nässjös storlek. I Jönköpings län finns bokbussar i Värmano, Gislaved, Vetlanda, Nässjö och Jönköping - som t.o.m. har två stycken. Eksjö köper bokbusstjänster av Nässjö. Värnamos, Gislaveds och den ena av Jönköpings bussar är relativt nya. Där har man alltså satsat istället för att lägga ner.

 

*

 

Efter Kultur- och Fritidsnämndens nedläggningsbeslut av bokbussverksamheten i somras har man tyvärr sålt Nässjös bokbuss till Ljusdals kommun. Den ska avhämtas innan årsskiftet. Därför fanns det ingen realistisk möjlighet att i fullmäktige begära att Kultur och Fritidsförvaltningen skulle kunna fortsätta med bokbussverksamheten under 2010.

 

Vi föreslog på kommunfullmäktiges budgetsammanträde att Kultur och Fritid skulle påbörja upphandling av en ny bokbuss 2010, och att inköp av ny bokbuss som tidigare år finns kvar i investeringsbudgeten för 2011. Tyvärr fick detta inte gehör av fullmäktiges majoritet.

 

Vi reserverar oss därför till förmån för våra egna förslag ang. bokbussverksamheten på kommunfullmäktiges budgetsammanträde.

 

 

 

Nässjö 29 november 2009.

 

 

Thomas Erixzon, Bernt Hultberg, Nisse Sjöstedt,

SAFE-medlemmar

 

 

 

gm

Thomas Erixzon