Reservation till kommunfullmäktige budgetsammanträde

den 26 november 2009 ang. Kost & Städ.

 

Tekniska Serviceförvaltningens utredning och förslag ang. omorganisation av Kost & Städ i Nässjö kommun lämnades formellt först i november till Tekniska Servicenämnden. Förslaget är nu ute på remiss till berörda parter. Några politiska beslut om genomförande av ny organisation av Kost & Städ är inte tagna än.

 

Förslaget är mycket omfattande och får långtgående konsekvenser för både personal och brukare. Det kan ske omfattande uppsägningar av kommunal personal och flera tillagningskök kan komma att stängas. Hård kritik har kommit från både anställda och allmänhet.

 

Något riktigt beslutsunderlag för att kunna ta ställning till denna stora omorganisation av Kost & Städ finns för närvarande inte.

 

Vi menar därför att det är fel att redan nu besluta om budgetmässiga konsekvenser av Kost & Städs omorganisation. Det är i praktiken att godkänna förslaget långt i förväg och innan alla berörda parter haft möjlighet att yttra sig och innan Tekniska Servicenämnden beslutat om förslaget.

 

*

 

Vi ville därför att alla stycken i budgetförslaget för 2010 som hänvisade till den kommande omorganisationen av Kost & Städ skulle utgå. Beslut om ekonomiska konsekvenser av Kost & Städs omorganisation kan istället lämpligen ske i fullmäktige i samband med att Tilläggsbudget 1 för 2010 behandlas.

 

Vi reserverar oss därför till förmån för vårt eget förslag vad gäller Kost & Städ på fullmäktiges budgetsammanträde 26/11 2009.

 

Nässjö den 29 november 2009.

 

Thomas Erixzon, Pelle Månsson, Nisse Sjöstedt, Bernt Hultberg

SAFE-medlemmar

 

 

gm

 

 

Thomas Erixzon