Rapport från fullmäktige den 4 november 2010.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Val av kommunstyrelse, kommunalråd, kommunrevision m.m.

 

Det här var det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige. Två nya partier, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna finns nu med. SAFE har efter valet bara tre ledamöter i fullmäktige, Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, samt två ersättare; Eva-Lill Brännström och Johnny Lundh.

 

Man valde bl.a. fullmäktiges presidium, ledamöter och ersättare i kommunstyrelse, kommunrevision och valberedning. Man utsåg också kommunalråd och ordföranden i kommunstyrelsens utskott.

 

Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet har gjort upp om att regera tillsammans. De tar därigenom majoriteten i alla nämnder, utskott och styrelser. De tar två kommunalrådsposter, Bo Zander (S) på en heltid, medan Anders Carlsson (C) och Kjell Skålberg (Fp) delar på den andra kommunalrådsposten.

 

Moderaterna och Miljöpartiet har gjort upp om valteknisk samverkan*. Det gör att M genom Anders Karlgren får hela oppositionsrådsposten. Miljöpartiet får ordinarie platser i några nämnder som tack för hjälpen.

 

Moderater och Kristdemokrater kom denna gång inte överens om valteknisk samverkan, vilket har medfört att Kd nu har gjort upp med SAFE istället. Tillsammans har dessa partier 10 mandat i fullmäktige.

 

Genom detta får SAFE en ersättarplats i kommunstyrelsen och dess två utskott, till vilka Uno Kenstam har utsetts. Hur SAFE:s representation i övriga nämnder och styrelser ska vara är inte färdigförhandlat än.

 

SAFE kommer även med i kommunens revision, eftersom alla partier är med där. Alf Öhling är utsedd att företräda SAFE där. Magnus Hellström, som tidigare företrätt SAFE tillsammans med Alf, blev nu representant för Miljöpartiet i revisionen.

 

SAFE får även en insynsplats i valberedningen, till den har Anders Hansen utsetts.

 

Utöver detta utsågs även ledamöter till Sveriges Kommun- och landstings (SKL) kongress.

 

SAFE-profilen Bernt Hultberg fick nu sitta på åhörarplats.

 

Thomas Erixzon