24/5 -10

Svar på interpellation från Ann-Cathrin Gunnar

 

Tobaksprojekt

 

Det är litet oklart för mig om interpellationen handlar om anti-tobaksavtalen specifikt eller om det handlar om arbetet mot tobaksbruk som helhet. Arbetet mot tobaksbruket fortgår och jag ska utveckla det litet grand.

 

Den skolsköterska som hade ett ansvar att samordna bland annat de i interpellationen nämnda anti-tobaksavtalen är inte kvar. Kravet på skolorna att jobba med mot tobaksbruket är kvar. Hur resurserna fördelas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet för att bedriva arbetet mot tobaksbruk har jag inte lagt mig i. Anti-tobaksavtalen har säkert fungerat, men metodval kan alltid diskuteras. När det gäller anti- tobaksavtalen vet jag att elevhälsan vill testa andra metoder.

 

För att agera mot tobaksbruket utbildas bland annat kuratorer och i tre av våra fyra skolor med årskurs sju till nio arbetar de med ÖPP, vilket uttyds Örebro preventionsprogram. Det syftar till att stötta föräldrar i att upprätthålla en attityd mot att ungdomar dricker. Denna kombination mellan föräldrar engagemang och skolans arbete tror jag mycket på. Detta är dock på intet sätt färdigt.

 

Vi strävar efter att arbeta med metoder som är baserade på erfarenhet och studier som säger att metoderna fungerar. ÖPP har gett goda erfarenheter, men har inte ännu nått dithän att metoden är evidensbaserad som det heter. Metoden utvärderas dock medan vi står här.

 

Jag håller inte för otroligt att även framtida arbetet mot tobaksbruk kan få priser. Att få folkhälsopriset är dock ingen garanti för att något fortsätter oavsett vad det är. Det är andra faktorer än priser som avgör detta.

 

I arbetet med vårt hållbara styrkort finns arbetet mot alkohol definierat under indikatorerna under rubriken ”hälsa och livskvalitet”. Att börja röka är att gå över en gräns som tyder på att det är lättare att gå över även nästa gräns och det är alkoholen. Jag försöker påverka så att det i handlingsplanerna rörande arbetet mot alkohol kommer att ingå delar som handlar om rökningens ansvar i alkoholbruket.

 

Utifrån länets alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram finns det olika projekt. Insikt/utsikt är ett sådant som tar upp dessa frågor med bland annat erfarenhetsutbyten.

 

 

Uno Kenstam

Ordf i Hälsorådet