Rapport från fullmäktige den 24 februari 2011

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Fyrverkerier på nyårsnatten

Uno Kenstam kommenterade ang. Märit Strindbergs (M) interpellation om att få slut på fyrverkerierna i Nässjö på nyårsnatten. Uno hade varit ”nattvandrare” de senaste nyåren och tyckte att det fungerade väl med det kommunala fyrverkeriet i stadsparken. Han tyckte det var en bra idé att kommunen ordnade ett fyrverkeri för att slippa stöket på Stortorget. Visserligen kunde det störa fågellivet, men han valde då hellre människor före fåglar.

 

Stimulans och gemenskap inom äldreomsorgen

Anders Hansen kommenterade en interpellation från Tony Allansson (Kd) om äldreomsorgen. Han berörde bl.a. rätten till promenader och en genomförandeplan för stimulansåtgärder inom äldreomsorgen.

 

Invandringspolitiken

Uno Kenstam kommenterade Gunnar Gadderyds (Sd) interpellation med att Sd visserligen hade rätt i att driva sina frågor i fullmäktige. men Gadderyd sökte inga lösningar utan skapade bara motsättningar. Anders Hansen kritiserade också Gadderyd och sa att det var en solidaritetshandling att ta emot flyktingar. Han tyckte att det var det hårresande påstående att kommunen tvingas skära ner i verksamheten för att man tar emot flyktingar.

 

Trygghetsboende för äldre

Anders Hansen sa bl.a. att senioranpassade lägenheter efterfrågas och att det finns kö på de olika orterna. Frågan gällde en motion från Margareta Andersson (Kd) om trygghetsboende för äldre i kommunen. Ett enigt fullmäktige röstade ja till motionen.

 

Kollektivtrafiken i länet

En ny lag gör det nödvändigt att ändra länstrafikens organisation. Landstinget blir ny myndighet för kollektivtrafiken (med undantag av serviceresor/färdtjänst) i länet; kommunernas inflytande begränsar sig till ett rådgivande organ. Kommersiella aktörer får nu möjligheter att konkurrera med länstrafiken på alla linjer. Anders Hansen tyckte att detta var en underlig konstruktion Som ger ökade kostnader för samhället. Serviceresorna får nytt avtal 2012 och Hansen förordade då att man inför samma modell som i Örebro, där lokala trafikföretag sköter resorna.

       

Thomas Erixzon