Rapport från fullmäktige den 24 mars 2011

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Skolskjutsar

Anders Hansen kommenterade ang. Gunnar Gadderyds (Sd) interpellation om förändrade regler om skolskjutsar i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har lyssnat på den hårda kritiken på förslaget från december 2010. en enig nämnd har nu minskat sträckorna som barnen ska gå till hälften.

 

Införande av LOV i Nässjö.

Anders Hansen kommenterade Margareta Anderssons (Kd) om införande av Lagen om Vårdval (LOV) i Nässjö kommun. Centerns kommunalråd Anders Karlsson – som interpellationen var riktad till - svarade lite undanglidande att man skulle vänta tills en översyn av omsorgsverksamheten i kommunen var klar. Socialdemokraterna sa ingenting alls i denna fråga.

 

Anders berättade en del om hur LOV hade fungerat i Jönköpings kommun och var kritisk till hur den fungerade där.

 

Nedläggningen av Sandsjövik

Anders Hansen kommenterade en interpellation från Gunnar Gadderyd (Sd) om nedläggningen av Sandsjövik. Gadderyd utkrävde ansvar av dem som hade fattat beslutet. Bakgrunden är att Socialstyrelsen inte har godkänt att Grindhems verksamhet för psykiskt funktionshindrade inte kan få vara kvar i Sandsjövik och även att Grindhems gamla lokaler i Flisby står kvar osålda.

 

Anders (som tidigare var ordförande i Omsorgsnämnden) instämde i Omsorgsnämndens nye ordförande Sylve Jergefeldts svar att man hade sparat ca 5 mkr inom förvaltningen på detta. Han berättade en del om bakgrunden till beslutet och att Omsorgsnämnden hade hårda nedskärningskrav på sig från kommunledningen. Han berättade även en del om nedläggningen av Rådhusporten i Nässjö centrum och om diskussionerna om att ev. lägga ner Solgläntan i Bodafors, där fastigheten ägs av en privatperson i London.

 

Anders Hansen blev hårt ansatt av Anders Karlgren (M) för beslutet att lägga ner Sandsjövik, som enligt Karlgren skulle bli dyrt för kommunen. Karlgrens räkneövningar hade dock en hel del övrigt att önska…

 

Kollektivavtal och kommunal upphandling

Uno Kenstam ställde en fråga till Bo Zander (S) ang. ett riksdagsbeslut om att man kan kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Zander svarade att riksdagens beslut inte var helt solklart men att kommunen skulle granska detta inför kommande upphandlingar. Här finns Unos fråga att läsa.

 

Vision Nässjö stadskärna

Anders Hansen ville att det slutliga ställningstagandet av handlingsplan för Nässjö stadskärna ska tas av kommunfullmäktige – inte bara av kommunstyrelsen som nu föreslagits. Det beslut som togs nu av fullmäktige var bara att visionen i princip godkändes med ”beaktande av de remissvar som lämnats in”. De konkreta detaljerna kommer i handlingsplanen, som n u ska utarbetas.

 

Thomas Erixzon