Rapport från fullmäktige den 27 januari 2011.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Allmänhetens frågestund

Wille Brüggemann och Bernt Hultberg hade ställt frågor om individ- och familjeomsorgen (fältverksamheten och samsjukliga), resp utförsäkrade och busshållplatser på torget. De fick svar av Viveka Forell-Karlsson och Bo Zander. Flera andra var uppe i debatten, bl.a. Anders Hansen.

 

Arbetsvillkor för litauiska snöskottare

Uno Kenstam hade gjort en interpellation om arbetsvillkoren för de litauiska snöskottare som var i Nässjö kring årsskiftet. Han fick svar av Bo Zander.

 

Kriskommission för Nässjö skolor.

Anders Hansen deltog i debatten om moderaternas motion om att inrätta en kriskommission för skolverksamheten i Nässjö. Anders stödde kommunstyrelsens förslag på att avslå motionen. Den fick bara stöd av Miljöpartiets två ledamöter.

 

Avtal ang. flyktingar i Nässjö.

Uno Kenstam var en av många som deltog i debatten mot Sverigedemokraterna i debatten om flyktingpolitiken i Nässjö. Sverigedemokraternas Gunnar Gadderyd var precis så inskränkt och fördomsfull i flyktingdebatten som man kunnat befara.

 

Ekonomistyrningsstyrningsregler i Nässjö kommun.

SAFE:s Anders Hansen lade förslag till ändringar i dessa regler i frågor där ekonomin kan krocka med andra lagar om t.ex. vård och omsorg.

 

Mötet slutade först efter kl. 11 på kvällen. Detta berodde på att presidiet hade bjudit en föredragshållare från Swedbank att inleda. Hon höll på i över en timma, vilket inte minst var irriterande för de som kommit dit för att medverka i Allmänhetens frågestund, som egentligen skulle ha inlett mötet.

 

Thomas Erixzon