Rapport från fullmäktige den 23 februari 2012

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om att stödja föräldrar att minska ungas drickande.

SAFE:s Uno Kenstam ställde en interpellation till Bo Zander (S) om hur det fungerar med ÖPP (örebro Preventiv Program) – ett arbete med att stödja föräldrar att minska ungas drickande. Zander svarade att det fanns vissa problem.

 

Interpellation om ”Vita-jobb-modellen

Uno Kenstam hade också ställt en interpellation om kommunal upphandling och ”Vita-jobb-modellen”. I bl.a. Malmö har man infört denna modell, som går ut på att vid kommunala upphandlingar undvika oseriösa företag. Man ska t.ex. kräva meddelarfrihet och kollektivavtal av underleverantörer. Bo Zander svarade idag gäller inte detta för underleverantörer, men att Nässjö får jobba vidare med sin upphandlingspolicy. Ett problem att EU-regler kan komma i vägen.

 

LOV – privatisering av äldreomsorgen.

Laila Norss hade gjort en motion om att Nässjö borde införa LOV – ”lagen om valfrihet” inom äldreomsorgen. Bakom dessa vackra ord står att man vill privatisera stora delar av äldreomsorgen. Anders Hansen sa att stora riskkapitalbolag tar hand om mycket av äldreomsorgen. Där finns varken insyn, offentlighetsprincip eller meddelarfrihet. Inget pensionärsråd kan gå in och kolla verksamheten.

Norss motion blev dock nedröstad med siffrorna 31-22 av fullmäktige.

 

M-motion om ”Lottemodellen

Anders Hansen var uppe i debatten om denna motion och påpekade att han varit emot en lång rad försämringar och taxehöjningar som har genomförts inom omsorgen det senaste året för att få budgeten att gå ihop.

 

Riktlinjer för kommunens boendeplanering

Uno Kenstam hade också en kommentar i debatten om kommunens boendeplanering.

 

Thomas Erixzon