Rapport från fullmäktige den 25 januari 2012

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om gata/park

SAFE:s Uno Kenstam ställde en interpellation till Bo Zander (S) ang. frågan om överförningen av gata/parkavdelningen till affärsverket har varit bra eller ej. Zander svarade att det fanns nackdelar med mer administration, men att fördelarna övervägde. Anslaget till verksamheten var oförändrat. Uno sa att han var nöjd med svaret. Under debatten framkom dock att en del har blivit dyrare för Tekniska Servicenämnden.

 

Interpellation om äldreomsorgen och om Parkgården

Gunnar Gadderyd (Sd) hade ställt en fråga om hur det skulle bli med Parkgården och äldreomsorgen i framtiden.

Anders Hansen deltog i debatten och sa bl.a. att det var viktigt att behålla Parkgården som seniorboende; det skulle annars bli svårt för äldre att få tag i seniorlägenheter i Nässjö. Idag står det 230 personer i kö till Parkgårdens lägenheter. I Parkgården finns aktiveringslokaler. Kommunen har mycket att vinna på att behålla seniorboendet där; bl.a. underlättar det för hemtjänsten.

 

Motion om Sandsjövik

Gunnar Gadderyd hade även gjort en motion om att återuppta verksamheten som äldreboende i Sandsjövik. Anders Hansen sa att Sandsjövik är en tillgång och ska användas av kommunens på något sätt.

Gadderyds motion blev dock inte antagen av fullmäktige.

 

Mp-motion om klimatsmarta åtgärder

Miljöpartiet hade gjort en motion om att kommunen ekonomiskt skulle styra sina egna transporter så att de blev mer klimatsmarta. Det skulle ske genom ett slags interna klimatfonder; i Örebro fanns det ett sådant system. Mp fick dock inte stöd; det var ett rätt krångligt system i Örebro.

Uno Kenstam menade att ekonomisk styrning kan vara bra och att kommunens styrkort för hållbar utveckling redan var bra. Det är redan idag dyrt för tjänstemän att resa och stödde kommunstyrelsens förslag.

 

Klimatstrategi

Miljöpartiet tyckte att kommunens klimatstrategi var alldeles för dålig och ville ställa högre krav. Det fick dock inte gehör från andra partier, inte heller från SAFE. Uno Kenstam tyckte att kommunstyrelsens förslag var OK. Anders Hansen undrade vad kostnaden för olika åtgärder var, det kunde vara svårt att räkna ut.

 

Flyktingmottagning i kommunen

Uno Kenstam sa att SAFE ställde sig bakom det nya avtalet som Nässjö kommun gjort med Migrationsverket om flyktingmottagning i kommunen.

 

 

Thomas Erixzon