Rapport från fullmäktige den 30 oktober 2014

 

På plats som ledamot i fullmäktige igen, efter fyra års frånvaro. Nya – och bekvämare – stolar att sitta i, många nya ansikten på plats, men också en hel del gamla ”fullmäktigerävar”.

 

Den största skillnaden efter valet är det stora inslaget av Sverigedemokrater; de har nu 11 platser. Miljöpartiet har också ökat – från två till fyra mandat. Folkpartiet har reducerats till en enda person och Moderaterna har börjat samregera med Socialdemokraterna.

 

SAFE har fyra ledamöter; Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng (ny) och undertecknad Thomas Erixzon – som blivit invald igen. Även SAFE:s båda ersättare var på plats; Anita Adam och Kjell Larsson. Marianne Broman och Johnny Lundh var också där; nu på åhörarbänken.

 

Nedan följer en rapport; mest om de frågor som SAFE agerade i – men också om en del annat. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Ålderspresident Uno Kenstam

SAFE:s Uno Kenstam hälsade välkommen och inledde sammanträdet som varande ålderspresident – dvs den ledamot som nu suttit allra längst i fullmäktige. Han blev invald redan 1979, då som en ung och rödskäggig 20-åring. Den numera gråskäggige Uno - för kvällen prydd med en slips med svenska flaggan på – ledde sin del av sammanträdet på ett utmärkt sätt. Men så har han lett kongresser med bl.a. Nej till EU tidigare – han hade ju en viss vana.

 

Ålderspresidenten brukar leda det första sammanträdet på en ny mandatperiod fram till att fullmäktiges ordförande blivit utsedd.

 

Info från Länstrafiken – och en försenad ankomst

Därefter följde en kvarts information från Länstrafiken om nya tider och nya sträckor för Nässjös stadstrafik. Under föredraget anlände SAFE:s Maj Widäng till mötet – 50 minuter sen pga av en försenad buss från Anneberg…

 

Avtackning

Sammanträdet fortsatte med att de avgående ledamöterna från föregående mandatperiod avtackades: däribland SAFE:s Marianne Broman. Kjell Skålberg (Fp) höll ett tacktal å alla de avgåendes vägnar. Därefter följde kaffe och tårta på annan plats i stadshuset.

 

Val av ordförande i fullmäktige

Socialdemokraten Kurt Johansson återvaldes till ordförande och Uno lämnade därmed över klubban till honom.

 

Val till kommunrevisionen

Sverigedemokraterna begärde i denna fråga s.k. proportionella val – dvs man skulle bli tvungen att ha en sluten omröstning med olika kandidatlistor. Det uppdagades dock att man inte hade godkänt två avsägningar som ersättare i fullmäktige från kandidater till revisionen. Man kan nämligen inte både vara med i fullmäktige och revisionen samtidigt.

 

Sd:s Magnus Hellström (en f.d. SAFE-it som efter ett mellanspel hos Mp gått med i Sd) hade skickat in en avsägelse i förväg, men Mp:s Jörgen Stiernborg (f.d. moderat och nu tilltänkt ordförande i revisionen) hade inte gjort så. Han hade dock kunnat göra det under sammanträdet.

 

Detta gjorde att majoritetspartierna (S-M-C-V och Fp) begärde att man inte skulle ändra i dagordningen och ta avsägelserna först. På så sätt ville man förhindra att Sd begärde proportionella val. Detta lyckades – dock efter en votering om dagordningen som slutade 31-26. De ledamöter som kunde väljas utsågs med ett enkelt majoritetsbeslut, de övriga två får väljas in vid nästa sammanträde, då avsägelserna trätt i kraft. Fyllnadsval hade inte varit möjligt om proportionellt valsätt hade använts.

 

SAFE och övriga oppositionspartier röstade för att dagordningen skulle ändras; då hade det varit möjligt att utse alla i revisionen på en gång; även om det hade skett med proportionella val. Nu tog det väldigt lång tid ändå pga långa diskussioner hos fullmäktiges presidium och mellan de olika partierna. Positivt är dock att det möjliggör fyllnadsval för alla de invalda i revisionen.

 

Val till kommunstyrelsen

Även här begärde Sd proportionella val – både till ledamöterna och till ersättarna. Detta trots att man skulle fått samma antal personer invalda med ett enkelt majoritetsbeslut. Den här gången blev det inget krångel med dagordningen – men däremot en tidsödande procedur med slutna val och röstsedlar.

 

Efter två rundor med att hämta valkuvert och röstsedlar och nedläggning av  dessa i en stor urna räknades valresultatet fram. SAFE ingick i koalitionen SAFE-Mp-Kd som sammantaget förfogade över 15 röster. SAFE:s representanter i kommunstyrelsen blev Anders Hansen (ord.) och Uno Kenstam (ers.).

 

Övriga val

Även kommunalråden utsågs – SAFE:s Anders Hansen fick där 25 % av oppositionsrådet. Det utsågs även ordförande och vice ordförande i kommunrevisionen, kommunstyrelsen och för kommunstyrelsens båda utskott.

 

Namnbyte av Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ska byta namn till samhällsplaneringsnämnden. Dettas pga att mätningskontoret blir helt integrerad i förvaltningen, efter att tidigare ha utgjort en särskild resultatenhet. SAFE.s Anders Hansen lade ett alternativt förslag; Miljö- och samhällsplaneringsnämnden. Vi fick stöd för detta av Miljöpartiet – men majoriteten i fullmäktige höll inte med. SAFE:s namnförslag bottnar i att vi vill lyfta fram miljöfrågornas betydelse.

 

Övrigt

I övrigt var det lite ändringar av reglementen, en del avsägningar och lite annat innan fullmäktige avslutades framemot klockan tio på kvällen.

 

Thomas Erixzon