Rapport från fullmäktige den 27 augusti 2015.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Uno Kenstam, och Maj Widäng samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Ändring av dagordningen

 

Anders Hansen ville ändra i dagordningen och flytta fram ärendet om Parkgården till direkt efter ”Allmänhetens frågestund”. Detta beroende på att många i publiken kommit till fullmäktige för att lyssna på debatten i denna fråga.

 

Det blev t.o.m. votering om detta men majoriteten röstade ner förslaget. SAFE, Mp, Sd och Kd reserverade sig.

 

Allmänhetens frågestund

 

Flera av frågorna kom från medlemmar i PRO och SPP och handlade om Parkgården, bl.a. varför medel för underhåll inte har fonderats, om de köande informerats om de kommande (höjda) hyrorna. Anders Hansen deltog i diskussionen i dessa frågor.

 

Medborgardialog och grupparbeten

 

Efter frågestunden blev det ett långt men intressant föredrag om medborgardialoger med kommuninvånarna. Efter det blev det gruppdiskussioner ang. nya ägardirektiv för kommunens olika bolag. Efter det hade två timmar gått och nästan alla i publiken som ville höra debatten om Parkgården hade lämnat fullmäktigesalen.

 

Debatt om Parkgården

 

Till slut blev det då debatt och beslut om Parkgården – den började kl. 21:15. Anders Hansen debatterade för SAFEs räkning. Han undrade vad man önskade vid ett trygghetsboende – kaklade badrum? Nej, men det behövs större toaletter – de som nu ska byggas är mindre än de tidigare. Han uppmanade åhörarna att kolla ”modelltoan” som finns nära aktiveringssalen.

 

Han berättade att det råder inflyttningsstopp i tre år tills ombygganden är klar 2018. han menade att det var fel att göra Parkgården ekonomiskt otillgängligt för många av kommunens äldre med låg pension. Genomsnittshyran kommer att öka från 4 800:- till 6 800:- med kvadratmeter och år – en ökning med 40 %.

 

SAFE föreslog därför tillsammans med Miljöpartiet att hela frågan om Parkgården skulle återremitteras – och att kommunen skulle behålla Parkgården i sin ägo och utreda ett billigare ombyggnadsalternativ i stil med det som SPF har föreslagit. Även Sd stödde i debatten detta förslag.

 

När det efter en dryg timmes debatt blev omröstning blev resultatet oväntat. Det hade krävts 19 röster (1/3 av kf:s ledamöter) för att återremissen skulle antas. SAFE, Mp och Sd hade precis så många röster. Men en Sverigedemokrat röstade till allas förvåning nej till återremiss. Förslaget om återremiss föll därför och strax därefter kunde majoriteten driva igenom sitt förslag om Parkgården. Parkgården kommer nu att säljas till den nybildade föreningen som ska driva trygghetsboendet och riksbyggen kommer att stå för ombyggnaden enligt uppgjorda planer.

 

SAFE reserverade sig mot detta beslut.

 

Thomas Erixzon