Rapport från fullmäktige den 26 februuari 2015.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Bokslutet 2015

Uno Kenstam frågade ang. avskrivningarna – varför de hade sjunkit med 10 mkr.

 

Försäljning av Betesda i Flisby

Det mest förvånande här var att SD hade olika åsikter. Gunnar Gadderyd trodde att där skulle bli en flyktingförläggning framöver och yrkade avslag på försäljningen. Strax därpå kom Mats Trägårdh, SD:s nye gruppledare, upp i talarstolen och stödde försäljningen av Betesda. Det fanns ingen anledning att tro på lösa rykten om vad som ska hända med Betesda, sa han bl.a.

 

Märit Strindberg från MP sa att det var dåligt beslutsunderlag och att det egentligen var en rätt dålig affär för kommunen. Hon hade dock inget avvikande beslutsförslag. Alla utom Gadderyd röstade ja till försäljning av fastigheten.

 

Nya verksamheter för vatten och avlopp i Nässjö kommun

Thomas Erixzon påpekade i debatten att SAFE tidigare lagt förslag om att helst byggas reningsanläggningen vid Gisshultssjön. Detta för att minska kostnaderna för anslutning. Han frågade vad kommunen gjort för hjälpa de fastighetsägare som riskerar att flytta från sina stugor.

 

Anders Hansen var inne på samma tema. Han vädjade till kommunen att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att hjälpa stugägare. I Gisshult finns många små stugor på arrendemark – och de som nyttjar dem har ofta begränsade ekonomiska medel.

 

 

Thomas Erixzon