Rapport från fullmäktige den 29 januari 2015.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättarna Anita Adam och Kjell Larsson var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Allmänhetens frågestund

 

SAFE-medlemmarna Lars och Ann-Marie Hellström hade tillsammans med Bodil och Bo Lindomborg ställt om hur gått med en nya skolorganisationen i Nässjö.

 

Deras frågor var:

- Vilka är kostnaderna fram till årsskiftet 2014/2015 för de skolombyggnader som hittills gjorts?

- Vilka problem har ombyggnaderna medfört för elever och personal?

- Lokaler hos Stiftelsen Träcentrum var redan tidigare mycket dyrbara för skolan. Vilken har medför nu de 18,3 miljoner4 kronor som satsats där?

- Hur ser planerna och kostnaderna ut förd en fortsatta ombyggnaden av skolorna? Hur skall framtida elevkullar på plats?

 

Lars Hellström var på plats i talarstolen och uppmanade politikerna att vara mer lyhörda för personalens och elevernas synpunkter i skolfrågor.

 

Anders Hansen var också uppe i debatten och sa bl.a. att Brinellskolan tidigare Hvar bland de bästa gymnasieskolorna i landet. Men nu har man fått en besvärlig arbetssituation och bekymmer på Brinell. Han hoppas att elever och lärare på ett annat sätt får komma till tals än på de senaste åren.

 

Anders Hansen var även upp i en frågestunden om det kommunala fastighetsbolaget Linden.

 

Interpellation om stängda nämndmöten

 

MP har gjort en interpellation om varför majoritetspartierna beslutat att dra ner på de öppna nämndsammanträdena till bara två om året. Flera av nämnderna har tidigare haft samtliga sammanträden öppna. Anci Magnusson (S) hänvisade att man istället hade andra träffar med allmänheten.

 

Thomas Erixzon påpekade i debatten att SAFE nyligen lagt en motion om att öppna samtliga nämndsammanträden. Så småningom kommer denna upp i fullmäktige och då blir det omröstning om saken.

 

Därför var det viktigt att allmänheten också hade direkt insyn i nämnderna. Är det känsliga frågor där partierna behöver diskutera mer ostört så kan man ju ajournera sammanträdet för interna partiöverläggningar.

 

Anders Hansen påpekade att det ofta kommer en hel del folk när nämnderna hade öppna möten ute i kommunens olika samhällen. Omsorgsnämnden hade haft flera sådana möten.

 

Thomas Erixzon kritiserade hårt folkpartiets Agneta Svensson för att vara svajig i frågan. Hon hade tidigare sagt att hon varit besviken att de flesta nämnderna stängdes – hon hade hoppats att folkpartisterna som med sitt dåliga valresultat och sitt enda fullmäktigemandat knappast fick några nämndplatser alls ändå skulle kunna gå på de öppna nämndmötena.

 

Men nu stödde Agneta plötsligt majoritetens stängning av de flesta nämnderna! Erixzon kritiserade även Vänsterpartiet för att ställa sig bakom de stängda dörrarnas politik.

 

De stängda nämndmötena fick hård kritik från SAFE, MP och KD. Det var ett steg tillbaka i den kommunala demokratin. Man menade att majoritetspartierna ville styra medierapporteringen om vad som hänt på nämndmötena.

 

Motion om halkbroddar

 

MP hade gjort en motion om att ge gratis halkbroddar till pensionärer för att undvika halkolyckor vintertid. SAFE stödde denna motion. Denna blev ”besvarad” av majoriteten med att ”subventionering av halkskydd till äldre får beaktas och arbetas in i budgetarbetet 2016”.

 

Revidering av platser för ensamkommande flyktingbarn

 

Uno Kenstam yrkade bifall till förslaget. Genom att teckna avtal kunde kommunen få pengar från staten för ensamkommande flyktingbarn – utan avtal blev det inga pengar alls till kommunen.

 

Thomas Erixzon sa att han skulle göra detsamma som sverigedemokraten Uno Björkman hade gjort i Utskott 1: yrka bifall till förslaget.

 

Men flera av SD:s ledamöter hade en annan uppfattning och ville rösta nej – inte minst Gunnar Gadderyd. Han passade också på att gratulera FP för sin nya politik i flykting- och invandrarfrågan. FP:s Agneta Svensson – ”den enda liberalen i fullmäktige” – kritiserade först Björklunds nya politik, men svajade sedan betänkligt i sina åsikter. Detta föranledde Thomas Erixzon att påpeka att det skulle bli intressant att se var Agnetas åsikter till slut landade i…

 

Kommunfullmäktige sa ja till avtalet om ensamkommande flyktingbarn – en del sverigedemokrater reserverade, men – värt att notera – dock inte alla…

 

Värt att notera är att SD även denna gång var rätt så tystlåtna i fullmäktige - oppositionen anfördes istället av SAFE, MP och KD.

 

 

 

Thomas Erixzon