Rapport från fullmäktige den 27 april

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats. Marianne Broman fanns på åhörarbänken.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Årsredovisning 2016 för Nässjö kommun

 

Anders Hansen var nöjd med utfallet och måluppfyllelsen. Det fanns nu resurser för en bra fördelningspolitik och jämlik välfärd. Även om Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden gått med underskott har man inte slösat bort pengar. En ökad volym i verksamheten har varit orsak till underskotten.

 

Han stödde liksom de flesta andra inte revisionens yttrande om att kritisera Socialnämnden för underskottet på drygt 22 mkr. Han sa att det var en lång sträcka mellan anslag och utfall. Det var bara KD och SD som stödde revisionsnämndens kritik.

 

Tilläggbudget I 2017

 

Anders Hansen redogjorde för SAFE:s förslag i tilläggsbudgeten. De var bl.a. att Centralskolan åter tas i bruk som 7-9-skola, att BUN tillförs 2 mkr för barn i behov av särskilt stöd, att snarast utreda utökade lokaler för Rosenholmsskolan i Forserum, att alla nämndsammanträden skulle vara öppna för allmänheten.

 

Miljöpartiet hade en del förslag om bl.a. kommunekolog, ökat bostadsbyggande och fältassistenter i kommunen.

 

KD, MP, L och SD stödde SAFE:s förslag om öppna nämndsammanträden.

 

Fullmäktige röstade ner oppositionens förslag; bl.a. om öppna nämndsammanträden. SAFE:s ledamöter reserverade sig mot detta.

 

Koncernstyrpilen 2018

 

SAFE hade en del tilläggs- och ändringsförslag här, bl.a. ökat byggande av seniorlägenheter och att alla sammanträde där lagen medger ska vara öppna för allmänheten. SAFE ville också avslå en indikator som hänvisar till Svenskt Näringslivs undersökningar om företagsklimatet i kommunerna – dessa undersökningar är alltför tendensiösa.

 

SAFE:s – liksom övriga oppositionspartiers – förslag blev dock nedröstade och SAFE:s ledamöter reserverade sig mot detta.

 

Läs hela "SAFEs förslag i tilläggsbudget och koncernstyrpil.

 

Thomas Erixzon