Rapport från fullmäktige den 23 februari 2017.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation av Uno – ”Med Örnen in i framtiden”

 

SAFE:s Uno Kenstam hade lagt en interpellation om det kommunala bolaget Örnen. Det handlade om en rapport från 2012 som behandlade utvecklingsfrågor för kommunen och koncernbolaget Örnen. En del av förslagen har genomförts, andra inte. Uno undrade bl.a. vilka av förslagen som finns kvar att genomföra och om kommunen tänker göra en uppdatering av rapporten.

 

Anci Magnusson, kommunalråd (S) svarade bl.a. att det finns mer att göra ang. samordning av ledning och styrning. Däremot kunde man avstå från ett gemensamt bolag för fastighetsunderhåll – nyttan var inte uupenbar. Utvecklingsbolaget ”invandrarkraft” kunde man också avstå ifrån – det pågår liknande verksamhet på annat håll inom kommunen; t.ex. Nässjö Lärcenter.

 

Interpellation om livsmedelförsörjning till skolor och äldreboende

 

Sigvard Karlsson (KD) hade lagt en intressant fråga om kommunens livsmedelsförsörjning till skolor och äldreboenden vid en avspärrning.

 

Anci Magnusson (S) svarade att kommunen hade ansvar för livsmedelsförsörjningen till skolor och äldreboenden under minst 72 timmar vid en kris. De matlager kommunen har skulle räcka knappt en vecka. I dagsläget finns ingen strukturerad beredskap i kommunen annat än vad som gäller dricksvatten. Höglandets räddningstjänst kommer att arbeta vidare med hur livsmedelsförsörjningen ska kunna verkställas.

 

Motion om resekortsförsäljning på kommunens medborgarkontor

 

Anton Axelssons (KD) motion var åter uppe för behandling efter en återremiss. Han vill att man skulle kunna köpa länstrafikens resekort på medborgarkontoren i kommunens mindre orter. Anders Hansen yrkade bifall till motionen. Fullmäktiges beslut blev att motionen skulle anses ”besvarad” med att kommunen skulle vara en aktiv part med Länstrafiken ang. en enkel och lättillgänglig biljettförsäljning.

 

Motion om att skapa ett ungdomsinskott

 

Laila Norss (KD) hade lämnat en motion om att skapa ett ungdomsinskott och att detta skulle vara ett sätt att ge unga inflytande och delaktighet. Markaryds kommun (där KD är starka) har inrättat ett ungdomsinskott.

 

Rikard Salander (MP) ville i första hand ha en återremiss och i andra hand bifall till motionen.

 

Anders Hansen menade att kommunen var dålig på att remittera motioner andra grupper, t.ex. och höll med MP om att ungdomar borde ha fått yttra sig om motionen. Han sa därför bifall till återremiss.

 

Det blev ingen återremiss, men däremot en omröstning om själva motionen. SAFE stödde där kommunstyrelsens förlag att säga nej till motionen – bl.a. därför att det är svårt att stabilitet i sådana här ungdomsgrupper. KD fick dock stöd av MP för motionen, som dock röstades ner med stor majoritet.

 

Man avslutade kf-mötet med att välja ledamöter tillen fullmäktigeberedning som ska utreda medborgardialogen inom Nässjö kommun. Thomas Erixzon blev vald till SAFE:s representant till detta.

 

Thomas Erixzon