Rapport från fullmäktige den 26 januari 2017

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Allmänhetens frågestund

 

Uno Kenstam deltog i debatten ang. fibernät i kommunens glesbygd. Han sa att detta är formellt ingen allmännytta. Kommunen har engagerat sig pga att man ville ge denna service till kommuninvånarna. Marknaden styr detta område.

 

Motion om mångkultur

 

Laila Norss (KD) hade lagt en motion om en mångkulturell festival i Nässjö kommun. SD:s Lennart Forsberg var inte så glad i detta förslag och tyckte att detta låg utanför det kommun ala verksamhetsområdet.

 

Uno Kenstam invände och sa att kommunen ordnar många arrangemang kring kultur och idrott och det skulle bli tråkigt om inte kommunen gjorde det. T.ex. skulle man inte kunna driva Skogsvallen. Han menade att det var det mångkulturella som Forsberg inte ville ha. Han kunde ju då strunta i att gå dit om han inte gillade en sådan festival.

 

Anders Hansen tyckte att kommunstyrelsens förslag om att lämna över motionsförslaget till kultur- och fritidsnämnden var ett bra svar och stödde detta.

 

Farshid Ardabili-Farshi (S) sa att han varit med om fin mångkulturell verksamhet i Nässjö, bl.a. i det nu nerlagda Folkets Park.

 

Fullmäktiges beslut blev att motionen ansågs besvarad igenom att skickas till kultur- och fritidsnämnden. SD reserverade sig mot beslutet.

 

Motion om kommunfullmäktiges arbete

 

SD hade lagt en motion om talartider och elektroniskt röstningssystem i fullmäktige. Anders Hansen yrkade avslag på att reglera talartider och repliker – han menade att den frivilliga överenskommelsen i samband med budgetmötena fungerar bra. Han biföll dock 2:a att-satsen om att inrätta et elektroniskt röstningssystem.

 

Thomas Erixzon sa att kommunallagen ger fri talartid till ledamöterna så länge man håller sig till ämnet. Det är viktigt att slå vakt om denna rätt. Han sa vidare att omröstningarna kan bli fler om man inför ett elektroniskt röstningssystem. Det kan också bli lättare att rösta – de som är längre ner i uppropslistan får ju lite att tänka efter innan man röstar.

 

Motionen besvarades med att Parlamentariska nämnden får i uppdrag att se över om talartiderna kan och behöver regleras. I samband med att läsplattor införs utreds ett digitalt röstningssystem. Detta blev också fullmäktiges beslut.

 

SAFE röstade nej till att reglera talartiderna och ja till kommunstyrelsens om att utreda digitala omröstningar.

 

SAFE:s ledamöter reserverade sig till förmån för sitt förslag. SD reserverade sig till förmån för motionen.

 

Thomas Erixzon